Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
I sandkassa. Ill. Colourbox

Velkomen til nytt barnehageår

Vi ynskjer alle barn velkomne til nytt barnehageår onsdag 17.august! Spesielt velkomne til nye og spente barn med føresette. 
To små på veg

Velkomen til skulestart 17.8.22.

Vi ynskjer alle elevar velkomne til skulestart onsdag 17.august. Spesielt velkomen til alle nye fyrsteklassingar!
Koke drikkevatn

Kokevarselet er oppheva.

Kokevarselet er oppheva. Vi har fått resultat frå siste vassprøve i dag tidleg, 6.aug. 2022. Prøva var fin og i orden. Helsing Seljord kommune / t...
Koke drikkevatn

Status Tømmeråsen høgdebasseng 2.august

Seljord kommune har teke nye vassprøver og ventar på resultata av desse. Svaret kjem i løpet av veka. Kravet er to reine prøver før ein kan oppheve t...
Koke drikkevatn

Tømmeråsen høgdebasseng - status 1.8.22

Seljord kommune arbeider med utbetring på Tømmeråsen høgdebasseng. Vi reknar med å kome med meir informasjon i morgon, 2.august 2022. Abonnentar som ...
Vasslekkasje

Vasslekkasjen er retta

Seljord kommune har funne feilen på leidningsnettet, så vasslekkasjen i Tømmeråsen er retta no. Vi ber om orsaking for ulempa dette gav. Hels...
Vasslekkasje

Vasslekkasje i Tømmeråsen

Seljord kommune har oppdaga ein stor vasslekkasje i Tømmeråsen. Vi arbeider med saka, men vi ber om at de brukar MINST MOGLEG vatn framover i dag, lau...
Reint drikkevatn

Endring i kokevarsel for Seljord kommune

Kokevarsel gjeld no berre abonnentar som får vatn frå Tømmeråsen. Seljord kommune har i dag, 28. juli, fått prøveresultat på vassprøver som friskm...
Koke drikkevatn

Kokevarsel gjeld framleis

Seljord kommune ventar framleis på svar på vassprøvene som vart sendt 25.juli. Vi arbeider med å finne årsak til forureininga i vatnet. I tråd med ...
Vasskran. Ill. Colourbox

Kloring av drikkevatnet i Seljord

Seljord kommune har starta kloring av drikkevatnet ved Seljord vassverk i dag, 25.juli. Vi tilrår også at abonnentane kokar vatnet. Bakgrunnen for klo...