Avsett tid til skulane i Seljord:

Flatdal oppvekstsenter, avd. skule: 
Helsesjukepleiar Veronica Rue Flatland 
Telefon: 99 51 41 74
Tilstades på skulen: Måndagar, ellers timebestilling.

Seljord barne- og ungdomsskule:

Barneskulen: 
Helsesjukepleiar Gunhild Kåsa Dehli 
Telefon: 90 89 00 05 
Tilstades på skulen: tysdag og torsdag, elles timebestilling

Ungdomsskulen: 
Helsesjukepleiar Veronica Rue Flatland 
Telefon: 99 51 41 74 
Tilstades på skulen: Tysdag og torsdag kl 8.00-12.30, ellers timebestilling.

Helsesjukepleiar Anbjørg Gjerjordet 
Telefon: 48 24 62 71
Tilstades på skulen: måndag frå kl. 8.00 – 12.30, elles timebestilling

Seljord folkehøgskule:
Helsesjukepleiar Anbjørg Gjerjordet 
Telefon: 48 24 62 71
Tilstades på skulen: anna kvar torsdag