Avsett tid til skulane i Seljord:

Flatdal oppvekstsenter, avd. skule: 
Helsesjukepleiar Veronica Rue Flatland 
Telefon: 48 24 62 71
Tilstades på skulen: Måndagar, ellers timebestilling.

Seljord barne- og ungdomsskule:

Barneskulen: 
Helsesjukepleiar Gunhild Kåsa Dehli 
Telefon: 90 89 00 05 
Tilstades på skulen: tysdag og torsdag, elles timebestilling

Ungdomsskulen: 
Helsesjukepleiar Veronica Rue Flatland 
Telefon: 995 14 174 
Tilstades på skulen: Tysdag og torsdag kl 9.00-13.00, ellers timebestilling.

Vest-Telemark vidaregåande skule, avd Seljord: 
Helsesjukepleiar Anbjørg Gjerjordet 
Telefon: 995 14 174 
Tilstades på skulen: måndag og onsdag frå kl. 9.00 – 13.00