Avsett tid til skulane i Seljord:

Seljord barneskule: 
Helsesøster Gunhild Kåsa Dehli 
Telefon: 90 89 00 05 
Tilstades på skulen: tysdag, elles timebestilling

Flatdal skule: 
Helsesøster Tove Beate Holte 
Telefon: 995 14 174 
Tilstades på skulen: Tysdagar, ellers timebestilling.

Seljord ungdomsskule: 
Helsesøster Tove Beate Holte 
Telefon: 995 14 174 
Tilstades på skulen: Kvar torsdag 09.30-14.00, og annakvar tysdag (oddetalsveker) kl 09.00-13.00 ellers timebestilling.

Vest-Telemark vidaregåande skule, avd Seljord: 
Helsesøster Tove Beate Holte 
Telefon: 995 14 174 
Tilstades på skulen: måndag frå kl.09.00 – 13.00