Kva betyr dette for den enkelte?

- Unngå  bruk av open eld, dette gjeld og i innmark.

- Eingongsgrillar kan nyttast i eigen hage, hugs å sette den på ubrennbart underlag, pass på at den er forsvarleg sløkt før den kastast i avfallsbehaldar

- Hugs at det er den som gjer opp eld som er ansvarleg, dersom dette kjem ut av kontroll.

- Brannvesenet kan sende rekning på utrykkingar som fylgje av brot på dei retningsliner som er gjeldande.

 

Brannvesenet ber alle om å fylgje denne oppmodinga som er gjeldande inntil det kjem nedbør av betyding. Slik som stoda er no, må det regne tett i fleire dagar for å redusere skogbrannfaren.

 

Med Helsing

Seljord Brannvesen