Førespurnaden kan rettast til kva kommune som helst. 

Hugs å ta med gyldig legitimasjon når du skal røyste.

Kontaktinformasjon for kommunen:
Seljord kommune, Brøløsvegen 13 A, 3840 Seljord
Tlf.: 35 06 51 00
E-post: post@seljord.kommune.no