Influensavaksingering skjer på Granvin:

 • Tysdag 18. oktober mellom klokka 16:30-18.30
 • Torsdag 20. oktober mellom klokka 16:00-18:00

  MÅLGRUPPER: 

 • Alle frå fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Pris på influensavaksinering er i år kr 200,00 for alle + eigenandel kr 58,00 for dei som ikkje har frikort.

Pneumokokkvaksinering kan gjerast samtidig, denne kostar kr 450,00 for alle + eigenandel for dei som ikkje har frikort.

Ingen betaling på Granvin, du får link til betaling på telefonen din dagen etter.

INGEN TIMEBESTILLING.