I 2023 starta prosjekt kommunalt rusarbeid i Seljord. Prosjektet vart satt i gong på grunn av ei aukande bekymring kring rusbruk blant ungdom. 
I samarbeid med KORUS sør har prosjektgruppa gjennom 2023 gjort ei kartlegging av dette problemområdet. Er det eigentleg grunn til bekymring? 
Nå er rapporten her. God lesing. 

Rusbruk blant ungdom og vaksne i Seljord - Kartlegging hausten 2023