Ved utsending av eFaktura  frå kommunen fredag 10. mai, har det skjedd ein feil.

I meldinga om mottatt eFaktura står det at Seljord kyrkjelege fellesråd har sendt deg ein faktura.

Mottatt faktura er frå Seljord kommune, med riktig bankkontonummer og beløp.

Du kan betale fakturaen som den er og den vil bli registrert hos Seljord kommune.