Seljord kommune  og Seljord Næringslag inviterer næringsdrivande i Seljord til Næringslivsfrukost på Granvin kulturhus onsdag  5.oktober mellom kl.  08:00-10:00. Det blir ein enkel frukostbuffé og kaffi frå kl. 08:00.

Vi inviterer dei næringsdrivande i kommunen til å kome med status og drøfting når det gjeld den nasjonale straumstøtta til næringslivet, og andre ting de måtte ha tilbakemeldingar på. Det vil og bli innlegg frå ulike aktørar om kva for tiltak ein kan gjere.

  • Ordførar Beate Marie vil være tilstade.  
  • Telemark Næringshage vil vere representert på møte

Vi håpar så mange som mogleg har anledning til å kome.

Gje tilbakemelding til Hilde  eller Asbjørn  om kor mange som kjem frå din bedrift.