Etter denne datoen er det ikkje lenger skatteoppkrevjar (kemner) i Seljord kommune. Oppgåvene som overførast til Skatteetaten i november er mellom anna: behandling av restskatt, skattepengar til gode, tilleggsforskot, forskotstrekk, arbeidsgjevaravgift, motrekning og utleggstrekk knytta til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.