Arbeidet har starta opp og entreprenør har innhenta godkjenning frå Statens vegvesen til arbeidet som gjeng føre på E 134. Arbeidet med ny avkøyrsle vil halde fram til fellesferien. Det vil bli sprenging av fjellparti ved ny avkøyrsle i omtrent to veker, fram til og med veke 24,  i tidsrommet 07.00 – 20.00. Arbeidet blir gjennomført etter gjeldane reglar for varslingsplan.