ID 305/306/307 Ledige stillingar ved Seljord barne - og ungdomsskule, frist 29.5.20

Seljord barne- og ungdomsskule har ledige ulike stillingar i skulen frå 01.08.2020:

 • ID 305 - inntil 170 % som lærar for skuleåret 2020-2021. Alle fag er aktuelle, men det er særleg behov for spesialpedagogikk og undervisningserfaring i spesialpedagogikk.  
 • ID 306 - mellombelse assistentstillingar for skuleåret 2020-2021
 • ID 307 - inntil 100% vernepleiar for skuleåret 2020-2021

I tillegg er det ønskjeleg at søkjarar til lærarstillingane har høg kompetanse i klasseleiing, relasjonskompetanse, tilpassa opplæring og IKT som grunnleggjande ferdigheit.

Søkjarar må ha godkjent lærarutdanning eller tilsvarande.

For stillingane gjeld: Det vil bli lagt vekt på faglege kvalifikasjonar, personlege eigenskapar og gode samarbeidsevner. Den som får tilbod om stilling må vise gyldig politiattest før tilsetting.

Det vil bli gjennomført intervju med aktuelle søkjarar.

Søknad på elektronisk søknadsskjema Søknadsfrist: 29.5.2020  

Den som søkjer må spesifisere fagkompetanse og om ein søkjar stilling på barnesteget eller ungdomssteget.

Ta kontakt med einingsleiar/rektor Kjersti Bollerud, tlf. 909 54 019 for spørsmål ang. stillingane.

ID303 - 25,59% helgestilling som helsefagarbeider/ assistent - Fast - Nesbukti pleie- omsorgssenter. Frist 14.05.20.

Inntil 25,59%  fast helgeststilling for helsefagarbeider/ assistent

Eigenskapar:

 • Autorisasjon som helsefagarbeider eller annan relevant bakgrunn
 • Må beherske norsk munnleg og skriftleg
 • Erfaring frå liknande arbeid
 • Fleksibel og god arbeidskapasitet
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Kunne jobbe sjølvstendig og er ansvarsbevisst
 • Vi vektlegg personlege eigenskapar
 • Ved tilsetting må det leggast fram gyldig politiattest

For meir informasjon, ta kontakt med einingsleiar Liv Berit Versto tlf. 91765497,
e
- post: liv.versto@seljord.kommune.no

Søk via elektronisk søknadsskjemaSøknadsfrist: 14.05.20