Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledige stillingar

Vil du jobbe i Seljord kommune?

Seljord kommune ligg sentralt i hjartet av Telemark med storslått natur og gode friluftstilbod. Kommunen er eit handelssenter og trafikknutepunkt, og har mange store arrangement i løpet av året. Det er eit godt utbygde helsetenester, barnehagetilbod, 2 grunnskular, folkehøgskule, kulturskule, symjehall og kulturhus med bibliotek, idrettshall og treningssenter. Seljord kommune har i underkant av 3000 innbyggarar. Kommunen er den største arbeidsgjevaren i bygda, med om lag 390 tilsette totalt.

Andre stillingar i Seljord og omegn - sjå arbeidsplassen.nav.no

Vi gjer merksam på at Seljord kommune berre tek i mot elektroniske søknadar. Du finn lenke til elektroniske søknadsskjema i utlysingsteksten til dei einskilde stillingane.

Vi har fått tilbakemeldingar om at skjemautfylling av og til kan vere litt utfordrande. Vi ser at utfyllar sin pc, nettverk, trådløst nett, mobil o.l. kan gjere det vanskeleg. Vi rår difor søkarar til å sende inn søknad via gode nettverk og pc-utstyr.
Det kan og vere lurt å ha klar ein cv i dokumentform på pc'en slik at den kan lastas opp istadenfor å fylle ut alle linene på cv'en.

Seljord sett ovanfrå

1