Barneskulane i Seljord kommune ynskjer alle kommande 1.-klassingar velkomne til innskriving!


Barneskulen i Seljord har innskriving onsdag 1. mars 2023 kl. 12.30-14.00.
Flatdal oppvekstsenter har innskriving onsdag 22. mars 2023 kl. 10.30-12.00.


Helsing rektor Pia og rektor Ingunn