Helsearbeidarfag:

Lærlingtida er plassert på Nesbukti pleie-og omsorgsenter, delt på somatisk avdeling, avdeling for demente og i heimetenesta. Det er og ein periode på avdeling for tilrettelagte tenester, Heddelitunet.
Fagleg leiar er Lillian Grindalen.
Kommunen tek inn ein ny lærling kvart år. 

Barne-og ungdomsarbeidarfag:

Lærlingtida er fordelt mellom Heddeli barnehage og Seljord SFO/barneskule og ungdomstrinnet.
Fagleg leiar er Tone Bøhn
Kommunen tek imot ein læling annakvart år. Kommunen skal ta inn neste nye lærling hausten 2022.

OKOS

Postadresse:
OKOS
Postboks 2844 Kjørbekk
3702 Skien