Helsearbeidarfag:

Lærlingtida er plassert på Nesbukti pleie-og omsorgsenter, delt på somatisk avdeling, skjerma avdeling og i heimetenesta. Det er og ein periode på avdeling for tilrettelagte tenester, Heddelitunet.
Fagleg leiar er Lillian Grindalen.
 

Barne-og ungdomsarbeidarfag:

Lærlingtida er fordelt mellom barnehage og SFO/barneskule og ungdomstrinnet.
Fagleg leiar er Ida Wang