Føremålet med planen er å leggje til rette for utviding av Garvikstrondi Camping. Utvidinga er tenkt brukt til døgnoppstillingsplassar for telt og campingvogner, samt aktivitetsareal for campingplassen. Det blir lagt opp til at ein skal nytte dagens tilkomst til campingplassen og at tilkomst vidare til nytt campingområde skal være med bru over Sannesåi. Ytterligare dokumenter ligger tilgjengelig på Seljord kommunes nettside.

 

Dokument i saka:

Eventuelle opplysningar og innspel som kan ha betyding for planarbeidet sendes Sør Arkitekter, O.H. Holtasgate 29A, 3678 Notodden eller via e-post: post@sorarkitekter.no.  Spørsmål kan rettast til same adresse eller telefon 35029500. Send kopi til Seljord kommune på e-post post@seljord.kommune.no eller til Seljord kommune, Brøløsvegen 13 A, 3840 Seljord.

Innspel må være mottatt innan fredag 21. oktober 2022.