Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnehage

Seljord barnehage ligg i sentrum med avdelingane Tussejuv og Heddeli. Barnehagen i Flatdal ligg under Flatdal oppvekstsenter.

 
BARNEHAGEPLASSAR 2023/2024:
Seljord barnehage, avd. Heddeli og Tussejuv: 3, 4 og 5 dagars tilbod. 
Flatdal oppvekstsenter, barnehage: 3, 4 og 5 dagars tilbod.
Barnehagane er stengt tre veker på sommaren, veke 28, 29 og 30, i romjola og 5 planleggingsdagar.
 
Du kan berre søke elektronisk på barnehageplass. Søknadsskjema finn du på kommunens heimeside under "skjema", sjå Foreldreportalen: http://www.seljord.kommune.no/
Nytt barnehageår startar måndag 21.8.2023  for nye barn/plassar. 
Dei som alt har plass, har denne inntil dei søkjer om endring eller seier opp plassen.
 
Vi ber om at alle skriv minst to ulike prioriteringar i søknaden i tilfelle vi ikkje kan innfri  1.-valet.
 
Barn som fyller eitt år innan utgangen av november har rett til barnehageplass frå den månaden dei fyller eitt år. Retten gjeld berre viss det er søkt innan 1.mars til hovudopptaket.
 
Barn som fyller eitt år seinare enn november, og som ikkje får plass i hovudopptaket, vil bli sett opp søkarliste og tildelt plass dersom det blir ledig plass i barnehagane. Det blir tildelt ledige plassar ut frå retningslinene i Vedtekter for barnehagane i Seljord.  
 
Søknadsfrist 1. mars 2023.  Send søknad elektronisk her
Barnehagebarnog tilsettuteidetfri[ 1]