Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnehage

Seljord barnehage ligg i sentrum med avdelingane Tussejuv og Heddeli. Barnehagen i Flatdal ligg under Flatdal oppvekstsenter.

 
BARNEHAGEPLASSAR:
Seljord barnehage, avd. Heddeli og Tussejuv: 3, 4 og 5 dagars tilbod. 
Flatdal oppvekstsenter, barnehage: 3, 4 og 5 dagars tilbod.
Barnehagane er stengt tre veker på sommaren, veke 28, 29 og 30, i romjola og 5 planleggingsdagar.
Nytt barnehageår startar for nye barn/plassar same dag som skulestart 
 
Du kan berre søke elektronisk på barnehageplass. Søknadsskjema finn du på kommunens heimeside under  Søk tenester/skjema, sjå Barnehage Foreldreportalen
Dei som alt har plass, har denne inntil dei søkjer om endring eller seier opp plassen.
 
Søknadsfrist 1. mars kvart år for hovudopptaket
Barnehagebarnog tilsettuteidetfri[ 1]