Både legekontor, helsestasjon og fysioterapiavdelinga vil vera stengt fredag 8.november.
Dette grunna fagdag for alle dei tilsette ved Helseavdelinga.
Legevakta vil vera open for akutte hendingar frå kl 08:00