Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kultur

Austanfor sol
Under finn du m.a. stoff om kulturpris- og kulturprisvinnarar, skulpturar og monument, arrangement og festivalar.
I tillegg kan du finne lenker til aktuelle sider som kan vere nyttige i kulturarbeidet, t.d. når du skal sende inn søknader om kulturmidlar, tilskot til kulturminnetiltak m.m.

Kontakt:
Asbjørn Storrusten
Kultur- og næringssjef
Tlf.: 91 79 67 85
Send e-post