Føremålet med forhandlingane er å sørge for utbygging av ny offentleg gang- og sykkelveg til Dyrskuplassen, som også skal nyttast som tilkomstveg i samband med arrangement på Dyrskuplassen.