Januar

13. Formannskap

27. Formannskap

Februar

01. Eldreråd/Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

09. Samfunnsutval

17. Kommunestyret

 

Mars

01. Administrasjonsutval

03. Formannskap

09. Samfunssutval

17. Kommunstyre

 

April

07. Formannskap

06. Samfunssutval

27. Formannskap

 

 

 

Mai

03. Administrasjonsutval

05. Kommunestyre 

31. Eldreråd/Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Juni

08. Samfunnsutval

09. Formannskap

16. Kommunestyre - OBS! Møtestart kl. 09.00

 

August

25. Formannskap

31. Samfunnsutval

 

September

06.  Administrasjonsutval

15. Kommunestyret

20. Eldreråd/Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

28. Samfunnsutval

29. Formannskap

 

Oktober

06. Kommunestyret

27. Formannskap

November

03. Kommunsestyret - OBS! Møtestart kl 09.00

08. Eldreråd/Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

09. Samfunnutval

15. Administrasjonsutval

17. Kommunsestyret

24. Formannskap

Desember

07. Samfunnsutval

08. Kommunestyret - OBS! Møtestart 09.00