Grunna ferieavvikling er det redusert bemanning på Samfunnsutvikling og drift i veke 28-32. 

Det må påreknast at det kan ta noko lenger tid å få svar på førespurnader i denne perioden.

Beredskapsvakt teknisk: tlf. 90 70 07 49. Vakta er å treffe frå måndag til fredag mellom kl. 15.00-07.30, og frå fredag kl. 15.00 til måndag kl. 07.30 (Heile helga).