Kommunalt foreldreutval, KFU

Lenker til foreldreutvalg for skule og barnehage. FUB og FUG er statlege, uavhengige og rådgjevande organg for og med foreldre i barnehage og grunnskule. Alle tenestene deira er gratis.

Foreldreutvalget for barnehager, FUB

Foreldreutvalget for grunnskolen, FUG