Kontingentkassa

Seljord kommune har etablert ei tilskotsordning kalla Kontingentkassa. Ordninga er eit samarbeid med Telemark idrettskrets og Gjensidigestiftinga.
Søknadar vil bli handsama fortløpande (ingen søknadsfrist), og midlar blir fordelt til kassa er tom.

Ordninga er for barn og unge i alderen 6 år til dei er ferdige med vidaregåande skule, og som er del av familiar med låg inntekt. Støtta skal gå til kontingentar, aktivitetar og utstyr til enkeltpersonar slik at barn og unge, uavhengig av foreldra sin inntekt, kan delta på organiserte fritidsaktivitetar.
Det vil etterkvart bli mogleg å skaffe syklar innanfor ordninga. Ta kontakt for å sjekke status. Du finn søknadsskjema på skjemasida vår. 

Meir informasjon om ordninga finn du saman med søknadsskjema under Søknadsskjema kontingentkasse her