Skattelister

Skatteliste Eigedomsskatt "Verk og bruk" ligg ute til offentleg ettersyn i tre veker i mars.