Skattelister

Skatteliste Eigedomsskatt ligg ute til offentleg ettersyn i tre veker i mars, frå 1. - 21. mars i 2023.

Sjå skattelista for eigedomsskatt her