Seljord kommunestyre har i møte 21.03.2024 fatta vedtak om at dei ynskjer å oppheve forskrift om nedsett konsesjonsgrense etter konsesjonslova § 7 for Seljord kommune og sende dette forslaget på høyring i seks veker. 

Høyringsfrist: 12 mai. 2024. Les meir her.