Tilskotsordninga “Tilskudd til inkludering av barn og unge” er nå lyst ut for 2024. 
 
Offentlege instansar, frivillige organisasjonar og private aktørar kan søke om tilskot til aktivitetar retta mot barn og unge som av ulike grunnar står i fare for å hamne i utanforskap.
 
Søknadsskjemaet er publisert i Bufdir sin søknadsportal og sjølve utlysninga finn du her: Tilskudd til inkludering av barn og unge | Bufdir
 
Søknadsfristen er 3. november 2023.
 
Offentlege instansar, frivillige organisasjonar og private aktørar kan søkja om tilskot til aktivitetar retta mot barn og unge som av ulike grunnar står i fare for å hamna i utanforskap.
 
Kontaktperson i Seljord kommune er Rikke Raknes rikke.raknes@seljord.kommune.no, tlf. 92256318.