Investeringa blir finansiert med eit låneopptak.
Energikrav til ombygging og tilbygg for forprosjektet blir vidareført.
Anbodsinnbyding for totalentreprise kan utarbeidast, i samsvar med Kommunestyrevedtak i utvalsak 79/21 den 07.10.21.

Du kan lese meir om utbygginga på nettsida til Flatdal oppvekstsenter skule