Formannskap/økonomiutval:
Torsdag 31. oktober kl. 11.00 i kommunestyresalen, kommunehuset

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne:
Tysdag 29. oktober kl. 13:00 i kommunestyresalen., kommunehuset

Eldreråd:
Tysdag 29. oktober kl.14:00 i kommunestyresalen., kommunehuset

Kommunestyret:
Torsdag 17. oktober kl. 18.00 i kommunestyresalen, kommunehuset
Med m.a. konstituering av det nye kommunestyret

Sakspapira vert lagt ut på heimesida og kommunehuset. 
Kommunestyremøte kan du fylgje på web tv på heimesida vår.

Minner om spørjetimen til kommunestyret:  I starten av alle kommunestyremøta, før møtet startar formelt, blir det sett av inntil 30 minutt til offentleg spørjetime.
Alle innbyggjarane i kommunen kan stille spørsmål. Ein kan levere inn spørsmåla skriftleg til ordføraren eller stille dei direkte i møtet.

Halfdan Haugan
Ordførar