Møteinnkallinga i sin heilskap for samfunnsutvalet og formannskapet kan lastast ned her:

31.8.22 samfunnsutval

1.9.2022 formannskap

 

VI beklagar ulempa dette gav!

Feilen vart retta torsdag 25.8 kl. 16.