Prisen blei delt ut av ordførar Beate Marie Dahl Eide.

Ordførar viste i tala si til at Hans Inge Hagen har eit stort engasjement for at seljordingane skal vere i aktivitet, både unge og vaksne. Han er engasjert i ski, fotball, friidrett og allidretten, og har vore sentral i å lyfte fram friluftslivet og det å gå på tur. 
Dei som nominerte Hans Inge skreiv mellom anna:
«Han har dei siste åra gjort svært mykje for idretten i Seljord, men mest av alt har han gjort ein kjempeinnsats for folkehelsa i bygda. Han har for alvor sett turmoglegheitene i Seljord på kartet. Vi har blitt kjent med mange nye turforslag; korte og lange, lette og meir krevjande, også utanfor kommunen. I tillegg er han initiativtakar til lengre fellesturar som Lifjell på langs og Brattefjell. Gode fellesopplevingar og førebyggjande helsearbeid».

I tillegg har vinnaren hatt ulike verv innanfor både kultur og idrett i Seljord. Seljord idrettslag, Seljord turlag og Granvin kulturhus er mellom dei som dreg nytte av det store engasjementet. I tillegg til å bidra i Seljord skulemusikk der han er forelder og støttespelar. Han har og gjort ein kjempeinnsats for Sommarskulen som blei sett i gang i fjor sommar.

Seljord kommune gratulerer så mykje med vel fortent kulturpris!

Det blei ikkje delt ut kulturstipend i 2022, då det ikkje kom inn søknader.