Nyttig informasjon

Telefax 35 06 51 10
Sikker digital post til Seljord kommune    eDialog
E-post post@seljord.kommune.no
Bankkonto 2711 07 10777
OCR konto 2711 21 06583
Bankkonto for skatt 6345 06 08280
Organisasjonsnr. 964 963 738
Kommunenr. 3820
Postadresse Brøløsvegen 13 A, 3840 Seljord, Norway
Legekontor 35 06 52 50
Legevakt (døgnopen telefon) 116 117 
Beredskapsvakt Teknisk etat 907 00 749. Vakta er å treffe frå måndag til fredag mellom kl 15.00 - 07.30, og frå fredag kl 15.00 - måndag kl 07.30. (Heile helga)
Viltpåkøyrsel 02800

 

Ordførar og rådmann

Beate Marie Dahl Eide
Ordførar
350 65 102 / 91 73 98 93
beatemarie.dahleide@seljord.kommune.no
Sondre Aasan
Varaordførar
45 87 29 79
sondre.aasan@seljord.kommune.no
Rikke Raknes
Rådmann
922 56 318
rikke.raknes@seljord.kommune.no
Rådmannskontor 350 65 101
Mikko Andree Äijälä
Arkivleiar
350 65 104
mikko.aijala@seljord.kommune.no

 

Fellestenestene

Merete Trangsrud
Sentralbord
350 65 193 / 97 04 40 23
merete.trangsrud@seljord.kommune.no
Amalie Gravir Nordstoga
Personalkonsulent
350 65 121
amalie.gravir@seljord.kommune.no
Heidi Ragna Eidsvaag
Lønskonsulent
350 65 114
heidi.eidsvaag@seljord.kommune.no
Gøril Haugstøl
Konsulent
350 65 120
goril.haugstol@seljord.kommune.no
Ingar Olsen Deilrind
Reinhaldsleiar
91 54 16 24
ingar.deilrind@seljord.kommune.no

 

Helse og omsorg

Beate Våge Lia
Kommunalsjef Helse og omsorg
350 65 106 / 41 23 43 21 
beate.lia@seljord.kommune.no
Helsesenteret /Legekontoret 350 65 250
helsesenteret@seljord.kommune.no
Legevakt 116 117
Tenestekontoret: 90 22 21 04
Samhandlingstelefon  90 22 21 04 (kl 08.00-14.00)
Åse Bjåland
Avdelingsleiar Tenestekontoret
350 58 402 / 47 51 58 98
ase.bjaland@seljord.kommune.no
Charlotte Sauer
Sakshandsamar
350 58 404 / 48 14 06 53
charlotte.sauer@seljord.kommune.no
Folkehelsekoordinator:
Ingeborg Nenseter Jensen
350 65 154
ingeborg.nenseter.jensen@seljord.kommune.no
Nesbukti pleie- og omsorgssenter:
Sentralbord 350 58 400 ( kl 08.00-15.00)
Vakttelefon Nesbukti 40 90 65 25  Heile døgnet
Kristin Aamot
Einingsleiar
350 58 424 / 90 61 83 32
kristin.aamot@seljord.kommune.no 
Grete Strøner Lid
Assisterande einingsleiar
350 58 400 / 47 81 30 75
grete.lid@seljord.kommune.no
Demensavdelinga 350 58 424
kristin.aamot@seljord.kommune.no
Anne Bjørg Haugstoga
Sentralbord
350 58 400 / 46 94 11 25
anne.bjorg.haugstoga@seljord.kommune.no
Faks 350 58 401
Hørselkonsulent Liv Boyesen 350 58 409 / 95 89 10 03
Vaskeri: Nina Ramskeid 350 58 445
Mottakskjøkken 350 58 414
Vaktmeister: Trond Johnsen 350 58 411 / 95 94 53 12
trond.johnsen@seljord.kommune.no
Produksjonskjøkken:

Dagleg leiar

 
Johan Sjøberg 95 83 07 89
johan.sjoberg@seljord.kommune.no
Open omsorg:
Sigrid Kleivi Berge
Einingsleiar
350 58 409 / 97 60 49 02
sigrid.kleivi@seljord.kommune.no
Heimetenester:
Vakttelefon heimesjukepleia 95 89 10 03 - Heile døgnet
Arb.rom Heimesjukepleia 350 58 406 / 350 58 408
Heimesjukepleia 40 91 35 61
Amir Molazem Atashgahi Hjelpemiddelsentralen
(mån., onsd. fred.)
90 84 90 17
amir.molazem.atashgahi@seljord.kommune.no
Steinmoen bu- og servicesenter 350 51 390 / 40 90 62 06
Gunn Berit Listaul 
Dagleg leiar
 350 51 390 / 40 90 62 06
Nestunet bukollektiv
Vakttelefon
41 46 60 39
Tove Dyrland
Dagleg leiar
41 65 44 68 / 90 08 97 76 (Telefon nr 2)
tove.dyrland@seljord.kommune.no 
Nestunet dagsenter 90 11 56 47 08.30 - 15.30
90 10 73 57 (Telefon nr 2)
Tilrettelagde tenester:
Janne Larsen
Einingsleiar
350 51 385 / 48 29 74 33
janne.larsen@seljord.kommune.no
Heddelitunet 350 51 480 / 40 90 62 00
Vakttelefon 40 90 62 00
Dagsenter Teneste for funksjonshemma 40 90 62 00
Ingvild Øverland
Leiar aktivitetssenteret
97 00 01 13
ingvild.overland@seljord.kommune.no
Helseavdelinga:
Aud Jonskås
Einingsleiar
350 65 267 / 90 85 68 53
aud.jonskas@seljord.kommune.no
Kine Jordbakke
Kommuneoverlege
95 92 68 44
kine.jordbakke@seljord.kommune.no
Helsesenteret 350 65 250
Legevakt 116 117
Legekontor 350 65 250
helsesenter@seljord.kommune.no
Faks 350 65 270
Gunhild Kåsa Dehli
Leiande helsesjukepleiar
350 65 256 / 90 89 00 05
gunhild.dehli@seljord.kommune.no 
Anbjørg Gjerjordet
Helsesjukepleiar
48 24 62 71/350 65 275
anbjorg.gjerjordet@seljord.kommune.no
Veronica Rue Flatland
Helsesjukepleiar
99 51 41 74/350 65 274
veronica.rue.flatland@seljord.kommune.no
Mirjam T. Schade
Jordmor
350 65 268 / 905 98 106
mirjam.schade@seljord.kommune.no
Jordmorvakt 350 65 524
Ragnhild Skrede
Fysioterapeut
350 65 257 / 41 25 42 72
ragnhild.skrede@seljord.kommune.no
Ole Petter Østevik 
Fysioterapeut
350 65 280 / 90 87 61 87
ole.ostevik@seljord.kommune.no
Ida Tollehaugen
Fysioterapeut
350 65 273
ida.tollehaugen@seljord.kommune.no
Psykisk helse og rus, Moentunet:
Vakttelefon 91 86 78 49

Roar Finnebråten, Fagleg leiar

350 65 133 / 413 56 840
riar.finnebraten@seljord.kommune.no
Lene Brekke
Miljøterapeut
350 65 134 / 92 25 88 90
lene.brekke@seljord.kommune.no
Anne Kari S. Østerberg
Miljøterapeut
48 04 26 11
anne.kari.osterberg@seljord.kommune.no
Olav Kjetil Bang
Ruskoordinator
90 76 18 45
olban@seljord.kommune.no
Sveinung Gåra
SLT-koordinator/miljøterapeut barn og unge

48 03 37 23
sveinung.gara@seljord.kommune.no

Miljøarbeidarar:
Tove Magnushommen
Asbjørn Klingan
97 87 54 97
Kommunepsykologar for Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord og Tokke:
Henrik Eriksen 48 06 35 40
henrik@eriksen@seljord.kommune.no
Marika Alva Bjørge 48 18 55 61
marika.alva.bjorge@seljord.kommune.no

Økonomi

Halgeir Brekke
Økonomisjef
350 65 111
halgeir.brekke@seljord.kommune.no
Lill Jeanette Storaker
Rekneskapsrådgjevar
350 65 113 
jeanette.storaker@seljord.kommune.no
Elin Groven
Økonomikonsulent
350 65 115
elin.groven@seljord.kommune.no
Berit Valhovd
Gjeldsrådgjevar
55 55 33 33 / 90 24 62 43
berit.valhovd@nav.no

 

Ingebjørg Nordby Vibeto
Teamleiar rekneskapsrevisjon 

91 16 72 80
ingebjorg.nordbyvibeto@vtrevisjon.no

Tore Aaland
Revisjon
95 80 65 42
tore.aaland@vtrevisjon.no

 

Samfunnsutvikling, drift og tekniske tenester

Torunn Raftevold Rue 
Kommunalsjef for samfunnsutvikling og drift
350 65 151 / 95 90 84 40
torunn.rue@seljord.kommune.no
 
Plan, byggesak og eigedom:  
Maria Dyrland Fremmerlid
Kommuneplanleggar
350 65 152 / 905 76 541
maria.fremmerlid@seljord.kommune.no
Camilla Flatland
Teknisk kontor
350 65 165 
camilla.flatland@seljord.kommune.no
Bjørn Arild Hagen
Oppmåling
350 65 162 / 90 64 76 77
bjorn.arild.hagen@seljord.kommune.no
Egil Birkrem
Bygningskontor
350 65 163 / 91 68 96 18
egil.birkrem@seljord.kommune.no
John Rene Haugen 
Driftsoperatør Vatn
91 86 09 89
john.rene.haugen@seljord.kommune.no
Vatn og avløp
 
Teknisk drift og vedlikehald:  
Jonny Lauvstad 
Formann Teknisk
48 24 70 94 
jonny.lauvstad@seljord.kommune.no
Geir Even Edvardsen
Renseanlegget
350 51 450 / 95 14 62 51
geir.even.edvardsen@seljord.kommune.no
Geir Olav Berge
Vaktmeister
48 26 51 53
geir.olav.berge@seljord.kommune.no
Halvor Angre
Vaktmeister
350 51 440 / 90 06 54 40
halvor.angre@seljord.kommune.no
Jon Atle Aase
Vaktmeister
90 74 91 22
jon.atle.aase@seljord.kommune.no
Sigbjørn Tvitekkja
Vaktmeister
Hovudverneombod
350 51 335 / 97 50 48 70
sigbjorn.tvitekkja@seljord.kommune.no
Torgeir Listaul
Vaktmeister
90 69 78 11
torgeir.listaul@seljord.kommune.no
Trond Johnsen
Vaktmeister
95 94 53 76
trond.johnsen@seljord.kommune.no
Kultur og næring:  
Asbjørn Storrusten
Kultur- og næringssjef
350 65 155 / 91 79 67 85
asbjorn.storrusten@seljord.kommune.no
Knut Olav Heddejord
Skog og landbruk
350 65 160 / 91 39 87 21
knut.olav.heddejord@seljord.kommune.no
Torunn Raftevold Rue  
​Natur og miljørådgjevar
350 65 151 / 95 90 84 40
torunn.rue@seljord.kommune.no

Merète Trangsrud
Konsulent motorferdsel og vilt

97 04 40 23
merete.trangsrud@seljord.kommune.no 
Ingeborg Nenseter Jensen
Biblioteksjef
350 65 154 
ingeborg.nenseter@seljord.kommune.no  
Seljord bibliotek 350 65 156
Symjehallen 350 51 340

Kristine Kleiv
Bygdeutviklar

Mobil: 97 77 38 40 kristine@bygdeutviklar.no 

Oppvekst - barnehage og skule/SFO/kulturskule

Kommunalsjef oppvekst
Inn til vidare er rådmann Rikke Raknes ansvarleg for oppvekst
350 65 100
 
Tone Bøhn
Pedagogisk konsulent
350 65 122 / 45 63 24 88
tone.bohn@seljord.kommune.no
Gro Aase Rue
Spesialpedagog for førskulebarn
350 65 107 / 99 27 86 98
gro.aase.rue@seljord.kommune.no
Stine Helen Nævra Bakke
Logoped (Permisjon)
350 65 109 / 98 43 57 79
stine.bakke@seljord.kommune.no
Anne Torunn Øverbø
Kulturskulerektor
350 65 123 / 913 60 150
anne.torunn.overbo@seljord.kommune.no
Seljord barne- og ungdomsskule:  
Ingunn Haugland
Einingsleiar/Rektor
350 51 321 / 
ingunn.haugland@seljord.kommune.no
Barnetrinnet: seljord.skule@seljord.kommune.no
Aud Karin Gjerlid
Kontor
350 51 330 (måndag, tysdag)
aud.karin.gjerlid@seljord.kommune.no
Anette Reitan
Ass. rektor
350 51 331
anette.reitan@seljord.kommune.no
Kontor 350 51 336
Lærarrom 350 51 333
Haldis Reitan Thorvaldsen
Leiar SFO
350 51 334
haldis.reitan.thorvaldsen@seljord.kommune.no
Sigbjørn Tvitekkja
Vaktmeister
350 51 335 / 97 50 48 70
sigbjorn.tvitekkja@seljord.kommune.no
Geir Olav Berge
Vaktmeister
48 26 51 53
geir.olav.berge@seljord.kommune.no
Ungdomstrinnet: seljord.skule@seljord.kommune.no
Aud Karin Gjerlid
Kontor
350 51 320 (onsdag, torsdag, fredag)
aud.karin.gjerlid@seljord.kommune.no
Audny Barstad
Ass.rektor
350 51 322
audny.barstad@seljord.kommune.no
Solfrid Bjørge
Rådgjevar
350 51 346 /97 69 14 44
solfrid.bjorge@seljord.kommune.no
Telefonboks 350 51 325
Flatdal oppvekstsenter: flatdal.oppvekstsenter@seljord.kommune.no
Pia Groven-Robertsen
Einingsleiar /rektor
350 51 360
pia.robertsen@seljord.kommune.no
Personalrom - skulen 350 51 361
Avd. Flatdal barnehage:
Kontor /avdeling 350 51 365 
flatdal.oppvekstsenter@seljord.kommune.no
Nina M.H. Bakkåker
Ass.einingsleiar/styrar
350 61 365 /95 06 81 42
nina.merete.bakkaaker@seljord.kommune.no
Seljord barnehage:
Avd. Heddeli  seljord.barnehage@seljord.kommune.no
Heidi F. Haugerud 
Einingsleiar/styrar
350 51 352 / 91 12 01 62
heidi.haugerud@seljord.kommune.no
Pauserom 350 51 351
Småbarnsavd. 350 51 353
Avd. Tussejuv seljord.barnehage@seljord.kommune.no
Beate Moen
Ass. einingsleiar 
350 65 180 / 911 56 166
beate.moen@seljord.kommune.no
Avdeling - 1.etasje 350 65 181

 

Avdeling for integrering og vaksenopplæring

Ronde Schade
Avdelingseiar
41 32 89 29
ronde.schade@seljord.kommune.no
Per Atle Einan
Flyktningkonsulent
350 65 140 / 90 28 87 89
per.atle.einan@seljord.kommune.no 
Linda Hovden
Miljøterapeut
350 65 119
linda.hovden@seljord.kommune.no
Wenche Heldal
Vaksenopplæring
350 65 132
wenche.heldal@seljord.kommune.no

 

NAV Vest-Telemark

Opningstider  NAV Vest-Telemark :

  • SELJORD: ope for dropp inn kvar torsdag kl 10.00-14.00 frå 17.9.20
  • KVITESEID:ope for dropp inn kvar tysdag kl 10.00- 14.00 frå 1.9.20
  • FYRESDAL: ope for dropp inn kvar tysdag kl 10.00- 14.00 frå 1.9.20
  • VINJE: ope for dropp inn kvar tysdag kl 10.00- 14.00 frå 1.9.20
  • TOKKE: ope for dropp inn kvar måndag og torsdag kl 10.00-14.00 frå 10.6.20

​Ved akutt hjelp for kommunale tenester i NAV: Ring telefonnr. 40 61 62 18.  
Statlege tenester:  Dersom du har ein fast kontaktperson kan du skrive til han/ho i din digitale aktivitetsplan evt ringe/sende sms. 
Du finn informasjon på www.nav.noog telefon 55 55 33 33. 
Arbeidsgjevarar brukar www.nav.no/bedrift eller ringer 55 55 33 36.

  • Gerd Kari Skaalen, NAV-leiar  95 83 22 11
  • Solbjørg Frantzen, ass. NAV-leiar 90 94 67 08

Postadresse:
NAV Vest-Telemark, Hotellvegen 42, 3880 Dalen.

Sjå meir informasjon om NAV Vest-Telemark