Nyttig informasjon

Telefax 35 06 51 10
Sikker digital post til Seljord kommune    eDialog
E-post post@seljord.kommune.no
Bankkonto 2711 07 10777
OCR konto 2711 21 06583
Bankkonto for skatt 6345 06 08280
Organisasjonsnr. 964 963 738
Kommunenr. 3820
Postadresse Brøløsvegen 13 A, 3840 Seljord, Norway
Legekontor 35 06 52 50
Legevakt (døgnopen telefon) 116 117 
Beredskapsvakt Teknisk etat 907 00 749. Vakta er å treffe frå måndag til fredag mellom kl 15.00 - 07.30, og frå fredag kl 15.00 - måndag kl 07.30. (Heile helga)
Viltpåkøyrsel 02800

 

Ordførar og rådmann

Beate Marie Dahl Eide
Ordførar
35 06 51 02 / 91 73 98 93
beatemarie.dahleide@seljord.kommune.no
Sondre Aasan
Varaordførar
45 87 29 79
sondre.aasan@seljord.kommune.no
Rikke Raknes
Rådmann
92 25 63 18
rikke.raknes@seljord.kommune.no
Rådmannskontor 35 06 51 01
Mikko Andree Äijälä
Arkivleiar
35 06 51 04
mikko.aijala@seljord.kommune.no

 

Fellestenestene

Merete Trangsrud
Sentralbord
35 06 51 93 / 97 04 40 23
merete.trangsrud@seljord.kommune.no
Amalie Gravir Nordstoga
Personalkonsulent
35 06 51 21
amalie.gravir@seljord.kommune.no
Heidi Ragna Eidsvaag
Lønskonsulent
35 06 51 14
heidi.eidsvaag@seljord.kommune.no

 

Økonomi

Halgeir Brekke
Økonomisjef
35 06 51 11
halgeir.brekke@seljord.kommune.no
Lill Jeanette Storaker
Rekneskapsrådgjevar
35 06 51 13 
jeanette.storaker@seljord.kommune.no
Elin Groven
Økonomikonsulent
35 06 51 15
elin.groven@seljord.kommune.no
Berit Valhovd
Gjeldsrådgjevar
55 55 33 33 / 90 24 62 43
berit.valhovd@nav.no

 

Ingebjørg Nordby Vibeto
Teamleiar rekneskapsrevisjon 
91 16 72 80
ingebjorg.nordbyvibeto@vtrevisjon.no
Tore Aaland
Revisjon
95 80 65 42
tore.aaland@vtrevisjon.no

 

Oppvekst - barnehage og skule/SFO/kulturskule

Kommunalsjef oppvekst
Elisabeth Nerli

92 80 25 37

 enerli@seljord.kommune.no

Tone Bøhn
Pedagogisk konsulent
35 06 51 22 / 45 63 24 88
tone.bohn@seljord.kommune.no
Gro Aase Rue
Spesialpedagog for førskulebarn
35 06 51 07 / 99 27 86 98
gro.aase.rue@seljord.kommune.no
Stine Helen Nævra Bakke
Logoped (Permisjon)
35 06 51 09 / 98 43 57 79
stine.bakke@seljord.kommune.no
Anne Torunn Øverbø
Kulturskulerektor
35 06 51 23 / 91 36 01 50
anne.torunn.overbo@seljord.kommune.no
Seljord barne- og ungdomsskule:  
Ingunn Haugland
Einingsleiar/Rektor
35 05 13 21 / 
ingunn.haugland@seljord.kommune.no
Barnetrinnet: seljord.skule@seljord.kommune.no
Aud Karin Gjerlid
Kontor
35 05 13 30 (måndag, tysdag)
aud.karin.gjerlid@seljord.kommune.no
Anette Reitan
Ass. rektor
35 05 13 31
anette.reitan@seljord.kommune.no
Kontor 35 05 13 36
Lærarrom 35 05 13 33
Haldis Reitan Thorvaldsen
Leiar SFO
35 05 13 34
haldis.reitan.thorvaldsen@seljord.kommune.no
Sigbjørn Tvitekkja
Vaktmeister
35 05 13 35 / 97 50 48 70
sigbjorn.tvitekkja@seljord.kommune.no
Geir Olav Berge
Vaktmeister
48 26 51 53
geir.olav.berge@seljord.kommune.no
Ungdomstrinnet: seljord.skule@seljord.kommune.no
Aud Karin Gjerlid
Kontor
35 05 13 20 (onsdag, torsdag, fredag)
aud.karin.gjerlid@seljord.kommune.no
Audny Barstad
Ass.rektor
35 05 13 22
audny.barstad@seljord.kommune.no
Solfrid Bjørge
Rådgjevar
35 05 13 46 /97 69 14 44
solfrid.bjorge@seljord.kommune.no
Telefonboks 35 05 13 25
Flatdal oppvekstsenter: flatdal.oppvekstsenter@seljord.kommune.no
Pia Groven-Robertsen
Einingsleiar /rektor
35 05 13 60
pia.robertsen@seljord.kommune.no
Personalrom - skulen 35 05 13 61
Avd. Flatdal barnehage:
Kontor /avdeling 35 05 13 65 
flatdal.oppvekstsenter@seljord.kommune.no
Nina M.H. Bakkåker
Ass.einingsleiar/styrar
35 06 13 65 /95 06 81 42
nina.merete.bakkaaker@seljord.kommune.no
Seljord barnehage:
Avd. Heddeli  seljord.barnehage@seljord.kommune.no
Heidi F. Haugerud 
Einingsleiar/styrar
35 05 13 52 / 91 12 01 62
heidi.haugerud@seljord.kommune.no
Pauserom 35 05 13 51
Småbarnsavd. 35 05 13 53
Avd. Tussejuv seljord.barnehage@seljord.kommune.no
Beate Moen
Ass. einingsleiar 
35 06 51 80 / 911 56 166
beate.moen@seljord.kommune.no
Avdeling - 1.etasje 35 06 51 81

 

Helse og omsorg

Beate Våge Lia
Kommunalsjef Helse og omsorg
35 06 51 06 / 41 23 43 21 
beate.lia@seljord.kommune.no
Helsesenteret /Legekontoret 35 06 52 50
helsesenteret@seljord.kommune.no
Legevakt 116 117
Tenestekontoret: 90 22 21 04
Samhandlingstelefon  90 22 21 04 (kl 08.00-14.00)
Randi Øygarden
Sakshandsamar Tenestekontoret
35 05 84 02 / 47 51 58 98
randi.oygarden@seljord.kommune.no
Charlotte Sauer
Sakshandsamar Tenestekontoret
35 05 84 04 / 48 14 06 53
charlotte.sauer@seljord.kommune.no
Folkehelsekoordinator:
Ingeborg Nenseter Jensen
35 06 51 54
ingeborg.nenseter.jensen@seljord.kommune.no
Nesbukti pleie- og omsorgssenter:
Sentralbord 35 05 84 00 ( kl 08.00-15.00)
Vakttelefon Nesbukti 40 90 65 25  Heile døgnet
Kristin Aamot
Einingsleiar
35 05 84 24 / 90 61 83 32
kristin.aamot@seljord.kommune.no 
Grete Strøner Lid
Assisterande einingsleiar
35 05 84 00 / 47 81 30 75
grete.lid@seljord.kommune.no
Demensavdelinga 35 05 84 24
kristin.aamot@seljord.kommune.no
Anne Bjørg Haugstoga
Sentralbord
35 05 84 00 / 46 94 11 25
anne.bjorg.haugstoga@seljord.kommune.no
Faks 35 05 84 01
Hørselkonsulent Liv Boyesen 35 05 84 09 / 95 89 10 03
Vaskeri: Nina Ramskeid 35 05 84 45
Mottakskjøkken 35 05 84 14
Vaktmeister: Trond Johnsen 35 05 84 11 / 95 94 53 12
trond.johnsen@seljord.kommune.no
Produksjonskjøkken:

Dagleg leiar

 
Johan Sjøberg 95 83 07 89
johan.sjoberg@seljord.kommune.no
Open omsorg:
Sigrid Kleivi Berge
Einingsleiar
35 05 84 09 / 97 60 49 02
sigrid.kleivi@seljord.kommune.no
Heimetenester:
Vakttelefon heimesjukepleia 95 89 10 03 - Heile døgnet
Arb.rom Heimesjukepleia 35 05 84 06 / 35 05 84 08
Heimesjukepleia 40 91 35 61
Amir Molazem Atashgahi Hjelpemiddelsentralen
(mån., onsd. fred.)
90 84 90 17
amir.molazem.atashgahi@seljord.kommune.no
Steinmoen bu- og servicesenter 35 05 13 90 / 40 90 62 06
Gunn Berit Listaul 
Dagleg leiar
 35 05 13 90 / 40 90 62 06
Nestunet bukollektiv
Vakttelefon
41 46 60 39
Tove Dyrland
Dagleg leiar
41 65 44 68 / 90 08 97 76 (Telefon nr 2)
tove.dyrland@seljord.kommune.no 
Nestunet dagsenter 90 11 56 47 08.30 - 15.30
90 10 73 57 (Telefon nr 2)
Tilrettelagde tenester:
Janne Larsen
Einingsleiar
35 05 13 85 / 48 29 74 33
janne.larsen@seljord.kommune.no
Heddelitunet 35 05 14 80 / 40 90 62 00
Vakttelefon 40 90 62 00
Dagsenter Teneste for funksjonshemma 40 90 62 00
Ingvild Øverland
Leiar aktivitetssenteret
97 00 01 13
ingvild.overland@seljord.kommune.no
Helseavdelinga:
Aud Jonskås
Einingsleiar
35 06 52 67 / 90 85 68 53
aud.jonskas@seljord.kommune.no
Kine Jordbakke
Kommuneoverlege
95 92 68 44
kine.jordbakke@seljord.kommune.no
Helsesenteret 35 06 52 50
Legevakt 116 117
Legekontor 35 06 52 50
helsesenter@seljord.kommune.no
Faks 35 06 52 70
Gunhild Kåsa Dehli
Leiande helsesjukepleiar
35 06 52 56 / 90 89 00 05
gunhild.dehli@seljord.kommune.no 
Anbjørg Gjerjordet
Helsesjukepleiar
48 24 62 71/35 06 52 75
anbjorg.gjerjordet@seljord.kommune.no
Veronica Rue Flatland
Helsesjukepleiar
99 51 41 74/35 06 52 74
veronica.rue.flatland@seljord.kommune.no
Mirjam T. Schade
Jordmor
35 06 52 68 / 90 59 81 06
mirjam.schade@seljord.kommune.no
Jordmorvakt 35 06 55 24
Ragnhild Skrede
Fysioterapeut
35 06 52 57 / 41 25 42 72
ragnhild.skrede@seljord.kommune.no
Ole Petter Østevik 
Fysioterapeut
35 06 52 80 / 90 87 61 87
ole.ostevik@seljord.kommune.no
Ida Tollehaugen
Fysioterapeut
35 06 52 73/90 85 87 27
ida.tollehaugen@seljord.kommune.no
Psykisk helse og rus, Moentunet:
Vakttelefon 91 86 78 49
Roar Finnebråten, Fagleg leiar 35 06 51 33 / 41 35 68 40
riar.finnebraten@seljord.kommune.no
Lene Brekke
Miljøterapeut
35 06 51 34 / 92 25 88 90
lene.brekke@seljord.kommune.no
Anne Kari S. Østerberg
Miljøterapeut
48 04 26 11
anne.kari.osterberg@seljord.kommune.no
Olav Kjetil Bang
Ruskoordinator
90 76 18 45
olban@seljord.kommune.no
Sveinung Gåra
SLT-koordinator/miljøterapeut barn og unge
48 03 37 23
sveinung.gara@seljord.kommune.no
Miljøarbeidarar:
Tove Magnushommen
Asbjørn Klingan
97 87 54 97
Kommunepsykologar for Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord og Tokke:
Henrik Eriksen 48 06 35 40
henrik@eriksen@seljord.kommune.no
Marika Alva Bjørge 48 18 55 61
marika.alva.bjorge@seljord.kommune.no

Samfunnsutvikling, drift og tekniske tenester

Ole Jonny Flatland Kommunalsjef for samfunnsutvikling og drift

97 74 86 19

ole.jonny.flatland@seljord.kommune.no

Plan, byggesak og eigedom:  
Maria Dyrland Fremmerlid
Kommuneplanleggar
35 06 51 52 / 90 57 65 41
maria.fremmerlid@seljord.kommune.no
Camilla Flatland
Teknisk kontor
35 06 51 65 
camilla.flatland@seljord.kommune.no
Bjørn Arild Hagen
Oppmåling
35 06 51 62 / 90 64 76 77
bjorn.arild.hagen@seljord.kommune.no
Egil Birkrem
Bygningskontor
35 06 51 63 / 91 68 96 18
egil.birkrem@seljord.kommune.no
John Rene Haugen 
Driftsoperatør Vatn
91 86 09 89
john.rene.haugen@seljord.kommune.no
Vatn og avløp
 
Teknisk drift og vedlikehald:  
Jonny Lauvstad 
Formann Teknisk
48 24 70 94 
jonny.lauvstad@seljord.kommune.no

Ingar Deilrind

Reinhaldsleiar

91 54 16 24

ingar.deilrind@seljord.kommune.no 

Geir Even Edvardsen
Renseanlegget
35 05 14 50 / 95 14 62 51
geir.even.edvardsen@seljord.kommune.no
Geir Olav Berge
Vaktmeister
48 26 51 53
geir.olav.berge@seljord.kommune.no
Halvor Angre
Vaktmeister
35 05 14 40 / 90 06 54 40
halvor.angre@seljord.kommune.no
Jon Atle Aase
Vaktmeister
90 74 91 22
jon.atle.aase@seljord.kommune.no
Sigbjørn Tvitekkja
Vaktmeister
Hovudverneombod
35 05 13 35 / 97 50 48 70
sigbjorn.tvitekkja@seljord.kommune.no
Torgeir Listaul
Vaktmeister
90 69 78 11
torgeir.listaul@seljord.kommune.no
Trond Johnsen
Vaktmeister
95 94 53 76
trond.johnsen@seljord.kommune.no
Kultur og næring:  
Asbjørn Storrusten
Kultur- og næringssjef
35 06 51 55 / 91 79 67 85
asbjorn.storrusten@seljord.kommune.no
Knut Olav Heddejord
Skog og landbruk
35 06 51 60 / 91 39 87 21
knut.olav.heddejord@seljord.kommune.no
Merète Trangsrud
Konsulent motorferdsel og vilt
97 04 40 23
merete.trangsrud@seljord.kommune.no 
Ingeborg Nenseter Jensen
Biblioteksjef
35 06 51 54 
ingeborg.nenseter@seljord.kommune.no  
Seljord bibliotek 35 06 51 56
Symjehallen 35 05 13 40
Kristine Kleiv
Bygdeutviklar
Mobil: 97 77 38 40 kristine@bygdeutviklar.no 

Avdeling for integrering og vaksenopplæring

Ronde Schade
Avdelingseiar
41 32 89 29
ronde.schade@seljord.kommune.no
Per Atle Einan
Flyktningkonsulent
35 06 51 40 / 90 28 87 89
per.atle.einan@seljord.kommune.no 
Linda Hovden
Miljøterapeut
35 06 51 19
linda.hovden@seljord.kommune.no
Wenche Heldal
Vaksenopplæring
35 06 51 32
wenche.heldal@seljord.kommune.no

 

NAV Vest-Telemark

Opningstider  NAV Vest-Telemark :

  • SELJORD: ope for dropp inn kvar torsdag kl 10.00-14.00 frå 17.9.20
  • KVITESEID:ope for dropp inn kvar tysdag kl 10.00- 14.00 frå 1.9.20
  • FYRESDAL: ope for dropp inn kvar tysdag kl 10.00- 14.00 frå 1.9.20
  • VINJE: ope for dropp inn kvar tysdag kl 10.00- 14.00 frå 1.9.20
  • TOKKE: ope for dropp inn kvar måndag og torsdag kl 10.00-14.00 frå 10.6.20

​Ved akutt hjelp for kommunale tenester i NAV: Ring telefonnr. 40 61 62 18.  
Statlege tenester:  Dersom du har ein fast kontaktperson kan du skrive til han/ho i din digitale aktivitetsplan evt ringe/sende sms. 
Du finn informasjon på www.nav.noog telefon 55 55 33 33. 
Arbeidsgjevarar brukar www.nav.no/bedrift eller ringer 55 55 33 36.

  • Gerd Kari Skaalen, NAV-leiar  95 83 22 11
  • Solbjørg Frantzen, ass. NAV-leiar 90 94 67 08

Postadresse:
NAV Vest-Telemark, Hotellvegen 42, 3880 Dalen.

Sjå meir informasjon om NAV Vest-Telemark