Nyttig informasjon

Telefax35 06 51 10
Sikker digital post til Seljord kommune   eDialog
E-postpost@seljord.kommune.no
Bankkonto2711 07 10777
OCR konto2630 37 01515
Bankkonto for skatt6345 06 08280
Organisasjonsnr.964 963 738
Kommunenr.4022
PostadresseBrøløsvegen 13 A, 3840 Seljord, Norway
Legekontor35 06 52 50
Legevakt (døgnopen telefon)116 117 
Beredskapsvakt Teknisk etat907 00 749. Vakta er å treffe frå måndag til fredag mellom kl 15.00 - 07.30, og frå fredag kl 15.00 - måndag kl 07.30. (Heile helga)
Viltpåkøyrsel02800

 

Ordførar og kommunedirektør

Solveig Sundbø Abrahamsen
Ordførar
35 06 51 02 / 48 14 00 55
solveig.abrahamsen@seljord.kommune.no
Carina Thorvaldsen
Varaordførar
47 67 14 77 
thorvaldsenc@gmail.com
Beate Våge Lia Kommunedirektør41 23 43 21 
beate.lia@seljord.kommune.no 
Rådmannskontor35 06 51 01
Merete Trangsrud
Politisk sekretær
35 06 51 01 / 97 04 40 23
merete.trangsrud@seljord.kommune.no 
Frank Steinsvik
Arkivleiar
35 06 51 04
frank.steinsvik@seljord.kommune.no
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Fellestenestene

Ingrid Listul Kaasa
Sentralbord
35 06 51 93 
ingrid.listul.kaasa@seljord.kommune.no 
Amalie Gravir Nordstoga
Personalkonsulent
35 06 51 21 / 98 04 20 24
amalie.gravir@seljord.kommune.no
Heidi Ragna Eidsvaag
Lønskonsulent
35 06 51 14
heidi.eidsvaag@seljord.kommune.no
Karen Heggelund
Personalkonsulent
35 06 51 20 karen.heggelund@seljord.kommune.no

 

Økonomi

Halgeir Brekke
Økonomisjef
35 06 51 11
halgeir.brekke@seljord.kommune.no
Lill Jeanette Storaker
Rekneskapsrådgjevar
35 06 51 13 
jeanette.storaker@seljord.kommune.no
Elin Groven
Økonomikonsulent
35 06 51 15
elin.groven@seljord.kommune.no
Berit Valhovd
Gjeldsrådgjevar
55 55 33 33 / 90 24 62 43
berit.valhovd@nav.no
Line Dahl Haugholmen
Innkjøpsansvarleg
90 20 83 59
line.haugholmen@seljord.kommune.no 

 

Valeria Sunde
Teamleiar rekneskapsrevisjon 
93 22 04 21
valeria.sunde@vtrevisjon.no
Mariann Todal
Revisjon
90 20 20 70
mariann.todal@vtrevisjon.no

 

Oppvekst - barnehage og skule/SFO/kulturskule

Rita Åfløy Bredesen
Kommunalsjef oppvekst
47 64 09 09
rita.aafloy.bredesen@seljord.kommune.no 
Ida Wang 
Pedagogisk konsulent
35 06 51 22 / 47 66 03 90
ida.wang@seljord.kommune.no
Gro Aase Rue
Spesialpedagog for førskulebarn
35 06 51 07 / 99 27 86 98
gro.aase.rue@seljord.kommune.no
Stine Helen Nævra Bakke
Logoped 
35 06 51 09 / 98 43 57 79
stine.bakke@seljord.kommune.no
Anne Torunn Øverbø
Kulturskulerektor
35 06 51 23 / 91 36 01 50
anne.torunn.overbo@seljord.kommune.no
Seljord barne- og ungdomsskule:  
Ingunn Haugland
Einingsleiar/Rektor
35 05 13 21 / 35 05 13 32
ingunn.haugland@seljord.kommune.no
Barnetrinnet:seljord.skule@seljord.kommune.no
Aud Karin Gjerlid
Kontor
35 05 13 30 (måndag, tysdag)
aud.karin.gjerlid@seljord.kommune.no
Anette Reitan
Ass. rektor
35 05 13 31
anette.reitan@seljord.kommune.no
Kontor35 05 13 36
Lærarrom35 05 13 33
Haldis Reitan Thorvaldsen
Leiar SFO
35 05 13 34
haldis.reitan.thorvaldsen@seljord.kommune.no
Sigbjørn Tvitekkja
Vaktmeister
35 05 13 35 / 97 50 48 70
sigbjorn.tvitekkja@seljord.kommune.no
Geir Olav Berge
Vaktmeister
48 26 51 53
geir.olav.berge@seljord.kommune.no
Ungdomstrinnet:seljord.skule@seljord.kommune.no
Aud Karin Gjerlid
Kontor
35 05 13 20 (onsdag, torsdag, fredag)
aud.karin.gjerlid@seljord.kommune.no
Audny Barstad
Ass.rektor
35 05 13 22
audny.barstad@seljord.kommune.no
Solfrid Bjørge
Rådgjevar
35 05 13 46 /97 69 14 44
solfrid.bjorge@seljord.kommune.no
Telefonboks35 05 13 25
Flatdal oppvekstsenter:flatdal.oppvekstsenter@seljord.kommune.no
Terje Haugland 
Einingsleiar /rektor
35 05 13 60 / 41 00 56 09
terje.haugland@seljord.klommune.no 
Personalrom - skulen35 05 13 61
Avd. Flatdal barnehage:
Kontor /avdeling35 05 13 65 
flatdal.oppvekstsenter@seljord.kommune.no
Nina M.H. Bakkåker
Ass.einingsleiar/styrar
35 06 13 65 /95 06 81 42
nina.merete.bakkaaker@seljord.kommune.no
Seljord barnehage:
Avd. Heddeli seljord.barnehage@seljord.kommune.no
Heidi F. Haugerud 
Einingsleiar/styrar
35 05 13 52 / 91 12 01 62
heidi.haugerud@seljord.kommune.no
Pauserom35 05 13 51
Småbarnsavd.35 05 13 53
Avd. Tussejuvseljord.barnehage@seljord.kommune.no
Beate Moen
Ass. einingsleiar 
35 06 51 80 / 911 56 166
beate.moen@seljord.kommune.no
Avdeling - 1.etasje35 06 51 81

 

Helse og omsorg

Janne Merete Larsen
Konstituert kommunalsjef Helse og omsorg
48 29 74 33
janne.larsen@seljord.kommune.no
Helsesenteret /Legekontoret35 06 52 50
helsesenteret@seljord.kommune.no
Legevakt116 117
Tenestekontoret:90 22 21 04
Samhandlingstelefon 90 22 21 04 (kl 08.00-14.00)
Anne-May Selstø
Fagutviklingssjukepleiar
35 06 51 76
Ingvild Øverland
Sakshandsamar Tenestekontoret
47 51 58 98
ingvild.overland@seljord.kommune.no
Charlotte Sauer
Sakshandsamar Tenestekontoret
48 14 06 53
charlotte.sauer@seljord.kommune.no
Folkehelsekoordinator:
Ingeborg Nenseter Jensen
35 06 51 54 / 47 90 01 19
ingeborg.nenseter.jensen@seljord.kommune.no
Nesbukti pleie- og omsorgssenter:
Sentralbord35 05 84 00 ( kl 08.00-15.00)
Vakttelefon Nesbukti40 90 65 25  Heile døgnet
Kristin Aamot
Einingsleiar
35 05 84 24 / 90 61 83 32
kristin.aamot@seljord.kommune.no 
Grete Stømner Lid
Assisterande einingsleiar
35 05 84 00 / 47 81 30 75
grete.lid@seljord.kommune.no
Demensavdelinga35 05 84 24
kristin.aamot@seljord.kommune.no
Gøril Haugstøl
Sentralbord
35 05 84 00
goril.haugstol@seljord.kommune.no
Faks35 05 84 01
Hørselkonsulent Liv Boyesen35 05 84 09 / 95 89 10 03
Vaskeri: Nina Ramskeid35 05 84 45
Mottakskjøkken35 05 84 14
Vaktmeister: Trond Johnsen35 05 84 11 / 95 94 53 12
trond.johnsen@seljord.kommune.no
Produksjonskjøkken:

Dagleg leiar

 
Johan Sjøberg95 83 07 89
johan.sjoberg@seljord.kommune.no
Open omsorg:
Sigrid Kleivi Berge
Einingsleiar
35 05 84 09 / 97 60 49 02
sigrid.kleivi@seljord.kommune.no
Heimetenester:
Vakttelefon heimesjukepleia95 89 10 03 - Heile døgnet
Arb.rom Heimesjukepleia35 05 84 06 / 35 05 84 08
Heimesjukepleia40 91 35 61
Hjelpemiddel:
Bevegelse/RørsleRagnhild Skrede, fysioterapeut.
Tlf. 35 06 52 50/41 25 42 72 og Heidi Sudgarden, hjelpepleiar i heimesjukepleia. 
Tlf. 41 68 88 13
Kognisjon

Ragnhild Skrede, fysioterapeut.
Tlf. 35 06 52 50/41 25 42 72 og Heidi Sudgarden, hjelpepleiar i heimesjukepleia. 
Tlf. 41 68 88 13

Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

Ragnhild Skrede, fysioterapeut.
Tlf. 35 06 52 50/41 25 42 72 og Heidi Sudgarden, hjelpepleiar i heimesjukepleia. 
Tlf. 41 68 88 13

HørselLiv Boyesen, hjelpepleiar i heimesjukepleia. Tlf. 97 54 22 80 og Heidi Sudgarden, hjelpepleiar i heimesjukepleia. 
Tlf. 41 68 88 13
Syn

Ragnhild Skrede, fysioterapeut.
Tlf. 35 06 52 50/41 25 42 72 og Heidi Sudgarden, hjelpepleiar i heimesjukepleia. 
Tlf. 41 68 88 13

Tekniske tenesterVakttelefonen til heimesjukepleia. Tlf. 95 89 10 03 eller Heidi Sudgarden, hjelpepleiar i heimesjukepleia. Tlf. 41 68 88 13
Steinmoen bu- og servicesenter35 05 13 90 / 40 90 62 06
Gunn Berit Listaul 
Dagleg leiar
 35 05 13 90 / 40 90 62 06
Nestunet bukollektiv
Vakttelefon
41 46 60 39
Tove Dyrland
Dagleg leiar
41 65 44 68 / 90 08 97 76 (Telefon nr 2)
tove.dyrland@seljord.kommune.no 
Nestunet dagsenter90 11 56 47 08.30 - 15.30
90 10 73 57 (Telefon nr 2)
Tilrettelagde tenester:
Heidi Eilefsen 
Konstituert einingsleiar 11.12.23 – 31.8.24
35 05 13 85 / 47 51 69 32
heidi.eilefsen@seljord.kommune.no
Heddelitunet35 05 14 80 / 40 90 62 00
Vakttelefon40 90 62 00
Aktivitestsenteret 47 60 26 45
Torill Gunstensen
Leiar aktivitetssenteret
torhill.gunstensen@seljord.kommune.no 
Helseavdelinga:
Eldbjørg Haugan
Einingsleiar
35 06 52 67 / 90 96 80 18
eldbjorg.haugan@seljord.kommune.no
Kine Jordbakke
Kommuneoverlege
95 92 68 44
kine.jordbakke@seljord.kommune.no
Helsesenteret35 06 52 50
Legevakt116 117
Legekontor35 06 52 50
helsesenter@seljord.kommune.no
Faks35 06 52 70
Gunhild Kåsa Dehli
Leiande helsesjukepleiar
35 06 52 56 / 90 89 00 05
gunhild.dehli@seljord.kommune.no 
Anbjørg Gjerjordet
Helsesjukepleiar
48 24 62 71/35 06 52 75
anbjorg.gjerjordet@seljord.kommune.no
Veronica Rue Flatland
Helsesjukepleiar
99 51 41 74/35 06 52 74
veronica.rue.flatland@seljord.kommune.no
Mirjam T. Schade
Jordmor
35 06 52 68 / 90 59 81 06
mirjam.schade@seljord.kommune.no
Jordmorvakt35 06 55 24
Ragnhild Skrede
Fysioterapeut
35 06 52 57 / 41 25 42 72
ragnhild.skrede@seljord.kommune.no
Ole Petter Østevik 
Fysioterapeut
35 06 52 80 / 90 87 61 87
ole.ostevik@seljord.kommune.no
Ida Tollehaugen
Fysioterapeut
35 06 52 73/90 85 87 27
ida.tollehaugen@seljord.kommune.no
Helena Gautvik Tronstad 
Fysioterapeut
95 11 90 67
Psykisk helse og rus, Heddeli:
Maria Sødal, Fagleg leiar48 05 63 52
maria.sodal@seljord.kommune.no 
Anne Kari S. Østerberg
Miljøterapeut
48 04 26 11
anne.kari.osterberg@seljord.kommune.no
Sveinung Gåra
SLT-koordinator/miljøterapeut barn og unge
48 03 37 23
sveinung.gara@seljord.kommune.no
Olav Kjetil Bang90761845
olav.kjetil.bang@seljord.kommune.no
Tove Anita Magnushommen 
Miljøarbeidar
91 86 78 49   tove.anita.magnushommen@seljord.kommune.no
Asbjørn Klingan
Miljøarbeidarar
91 87 54 97
asbjorn.klingan@seljord.kommune.no 
Kommunepsykologar for Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord og Tokke:
Marika Alva Bjørge48 18 55 61
marika.alva.bjorge@seljord.kommune.no
Veterankontakt
Asbjørn Storrusten
35 06 51 55 / 91 79 67 85
asbjorn.storrusten@seljord.kommune.no 

Samfunnsutvikling, drift og tekniske tenester

Ole Jonny Flatland Kommunalsjef for samfunnsutvikling og drift97 74 86 19
ole.jonny.flatland@seljord.kommune.no
Plan, byggesak og eigedom: 
Maria Dyrland Fremmerlid
Kommuneplanleggar
35 06 51 52 / 90 57 65 41
maria.fremmerlid@seljord.kommune.no
Camilla Flatland
Teknisk kontor
35 06 51 65 
camilla.flatland@seljord.kommune.no
Simen Solvang
Digitaliseringsansvarleg
41 65 40 02
simen.solvang@seljord.kommune.no   
Bjørn Arild Hagen
Oppmåling
35 06 51 62 / 90 64 76 77
bjorn.arild.hagen@seljord.kommune.no
Egil Birkrem
Bygningskontor
35 06 51 63 / 91 68 96 18
egil.birkrem@seljord.kommune.no
Line Dahl Haugholmen
Bustadkonsulent
90 20 83 59
line.haugholmen@seljord.kommune
Veg, vatn og avlaup 
Kim Remi Bergskås
Avdelingsleiar veg, vatn og avlaup
90 85 15 81
kim.remi.bergskas@seljord.kommune.no
Gunnar Bjåland
Driftsoperatør vatn
92 65 79 33
gunnar.bjaland@seljord.kommune.no
Geir Even Edvardsen
Renseanlegget
35 05 14 50 / 95 14 62 51
geir.even.edvardsen@seljord.kommune.no
Geir Olav Berge
Vaktmeister - VA
48 26 51 53
geir.olav.berge@seljord.kommune.no
Halvor Angre
Vaktmeister - VA
35 05 14 40 / 90 06 54 40
halvor.angre@seljord.kommune.no
Teknisk drift og vedlikehald: 
Vidar Person
Avdelingsleiar bygg
94 84 31 60
vidar.person@seljord.kommune.no
Ingar Deilrind
Reinhaldsleiar
91 54 16 24
ingar.deilrind@seljord.kommune.no 
Jon Atle Aase
Vaktmeister
90 74 91 22
jon.atle.aase@seljord.kommune.no
Sigbjørn Tvitekkja
Vaktmeister
Hovudverneombod
35 05 13 35 / 97 50 48 70
sigbjorn.tvitekkja@seljord.kommune.no
Torgeir Listaul
Vaktmeister
90 69 78 11
torgeir.listaul@seljord.kommune.no
Trond Johnsen
Vaktmeister
95 94 53 76
trond.johnsen@seljord.kommune.no
Kultur og næring: 
Asbjørn Storrusten
Kultur- og næringssjef
35 06 51 55 / 91 79 67 85
asbjorn.storrusten@seljord.kommune.no
Knut Olav Heddejord
Skog og landbruk
35 06 51 60 / 91 39 87 21
knut.olav.heddejord@seljord.kommune.no
Merète Trangsrud
Konsulent motorferdsel og vilt
97 04 40 23
merete.trangsrud@seljord.kommune.no 
Ingeborg Nenseter Jensen
Biblioteksjef
35 06 51 54 / 47 90 01 19
ingeborg.nenseter@seljord.kommune.no  
Seljord bibliotek35 06 51 56
Symjehallen35 05 13 40
Veterankontakt
Asbjørn Storrusten
35 06 51 55 / 91 79 67 85
asbjorn.storrusten@seljord.kommune.no 
Kristine Kleiv
Bygdeutviklar
Mobil: 97 77 38 40 kristine@bygdeutviklar.no 

Avdeling for integrering og vaksenopplæring

Ronde Schade
Avdelingseiar
41 32 89 29
ronde.schade@seljord.kommune.no
Per Atle Einan
Flyktningkonsulent
35 06 51 40 / 91 75 78 45
per.atle.einan@seljord.kommune.no 
Linda Hovden
Miljøterapeut
35 06 51 19
linda.hovden@seljord.kommune.no
Wenche Heldal
Vaksenopplæring
35 06 51 32
wenche.heldal@seljord.kommune.no

 

NAV Vest-Telemark

Opningstider  NAV Vest-Telemark :

  • SELJORD: ope for dropp inn kvar torsdag kl 10.00-14.00 
  • KVITESEID:ope for dropp inn kvar tysdag kl 10.00- 14.00
  • FYRESDAL: ope for dropp inn kvar tysdag kl 10.00- 14.00 
  • VINJE: ope for dropp inn kvar tysdag kl 10.00- 14.00 frå 
  • TOKKE: ope for dropp inn kvar måndag og torsdag kl 10.00-14.00

Av sikkerheitsmessige grunnar er døra inn til NAV-kontoret låst. Bruk ringeklokka på utsida for å kome inn. 
Alle andre dagar er det møte etter avtale.

​Ved akutt hjelp for kommunale tenester i NAV: Ring telefonnr. 40 61 62 18.  
Statlege tenester:  Dersom du har ein fast kontaktperson kan du skrive til han/ho i din digitale aktivitetsplan evt ringe/sende sms. 
Du finn informasjon på www.nav.noog telefon 55 55 33 33. 
Arbeidsgjevarar brukar www.nav.no/bedrift eller ringer 55 55 33 36.

  • Gerd Kari Skaalen, NAV-leiar  95 83 22 11
  • Solbjørg Frantzen, ass. NAV-leiar 90 94 67 08

Postadresse:
NAV Vest-Telemark, Hotellvegen 42, 3880 Dalen.

Sjå meir informasjon om NAV Vest-Telemark