Seljord kommune, sentralbordet 35 06 51 00
Kontakt tilsette Telefonliste pr. juni 2020
Telefax 35 06 51 10
Sikker digital post til Seljord kommune    eDialog
E-post post@seljord.kommune.no
Bankkonto 2711 07 10777
OCR konto 2711 21 06583
Bankkonto for skatt 6345 06 08280
Organisasjonsnr. 964 963 738
Kommunenr. 0828
Postadresse Brøløsvegen 13 A, 3840 Seljord, Norway
Legekontor 35 06 52 50
Legevakt (døgnopen telefon) 35 05 00 05 / 116117
Beredskapsvakt Teknisk etat 907 00 749. Vakta er å treffe frå måndag til fredag mellom kl 15.00 - 07.30, og frå fredag kl 15.00 - måndag kl 07.30. (Heile helga)
Viltpåkøyrsel 02800