Formannskap/økonomiutval:
Torsdag 7. mai kl. 14.00 i kommunestyresalen, kommunehuset

Formannskap/økonomiutval:
Torsdag 28. mai kl. 11.00 i kommunestyresalen, kommunehuset

Velferdsutval:
Tysdag 26. mai  kl. 09:00 i kommunestyresalen, kommunehuset

Kontrollutvalet:
Onsdag 27. mai kl. 09:00 i møterom 1. etg., kommunehuset

Kommunestyret:
Torsdag 14. mai kl. 18.00 i kommunestyresalen, kommunehuset

Sakspapira vert lagt ut på heimesida og kommunehuset. 
Kommunestyremøte kan du fylgje på web tv på heimesida.

Minner om spørjetimen til kommunestyret:  I starten av alle kommunestyremøta, før møtet startar formelt, blir det sett av inntil 30 minutt til offentleg spørjetime. Alle innbyggjarane i kommunen kan stille spørsmål. Ein kan levere inn spørsmåla skriftleg til ordføraren eller stille dei direkte i møtet.

Beate Marie Dahl Eide
Ordførar