Prisen var eit vakkert tresnitt, "Hopparar", av Ånon Versto.

Juryen skriv følgande i sin grunngjeving: 

Legevaktsprisen 2022 går til Kine Jordbakke, kommuneoverlege og fastlege i Seljord.

Kine er for mange av de som har vært turnusleger i Telemark godt kjent fra årlige akuttmedisinkurs. Som ferske leger fikk vi gleden av å møte en kollega som ikke bare var trygg og kunnskapsrik, men som også fortalte om egne erfaringer da hun selv var fersk. Hun bidro på den måten å gi nye leger trygghet og kompetanse.

Kine er brennende opptatt av at alle er like viktige og like mye verd.  Som prosjektleder for Telemarksprosjektet bidro hun til økt kompetanse i alle ledd. Helsepersonell har blitt tryggere på å gjøre nødvendige målinger av pasientene, som blodtrykk, respirasjonsfrekvens og temperatur. Kommunikasjonen har blitt mer strukturert.

For legevaktenes del har dette ført til økt kvalitet i samhandlingen med hjemmesykepleien, sykehjem, AMK og sykehus. Det har også bidratt til økt gjensidig tillit. Pasientene får nå en sammenhengende behandling og oppfølging fra første tilsyn i hjemmet til behandling på sykehusavdelingen. Dette gir økt pasientsikkerhet!

Andre fylker og distrikt ser nå til Telemark for å tilegne seg den samme kompetansen. Prosjektet ble så vellykket at det er nevnt i Nasjonal helse- og sykehusplan.

Vi i Norsk legevaktsforum skulle gjerne hatt Kine på plass i Bodø for å motta prisen. Vi har likevel stor respekt for at det skjer viktige ting også lokalt. Som legevaktslege og kommuneoverlege er det ikke alltid lett å komme fra. Sånn er det med ressurspersoner! Seljord kan være stolte av å ha en så dyktig lege som Kine med på laget!