I nødsituasjonar kan sikringsradio kanal sikring 8 brukast for å få tak i legevakta.

Det er sikringsradio og nødnett på Steinmoen som kan brukast i nødstilfelle av dei som ikkje har sjølv.