Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktige meldingar om Koronaviruset:

Vi samlar all informasjon om situasjonen i Seljord kommmune, status, meldingar og lenkar til offentleg informasjon på ei eiga faktaside. Faktasida er delt inn i ulike tema. Klikk her
Du finn informasjon om utvida opningstilbod i barnehage og SFO på faktasidene, sjå Barnehage og skule.

Noko informasjon vert i tillegg lagt ut som nyheiter, sjå under "Aktuelt" på framsida. Du finn oversikt over alle nyheitene her - OBS! Sjekk dato for publisering, ting endrar seg fort.
Vi brukar og Facebooksida vår til å dele nyheiter, så gå inn og fylgj sida, så får du opp mykje nyttig informasjon der. 

Les mer

Institusjonar og butilbod

Seljord kommune har ein institusjon; Nesbukti pleie- og omsorgssenter.
Andre butilbod til eldre er Nestunet bukollektiv og Steinmoen bu- og servisesenter. Desse er omsorgsbustader med heildøgns pleie- og omsorg. 

I tillegg er det butilbod til personar med nedsett funksjonsevne; Heddelitunet