Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nye heimesider:

Vi har nye heimesider. Sidene er framleis under arbeid, men vi jobbar med å utvikle dei. ​Ta kontakt viss det er informasjon de ikkje finn, eller bruk "Fann du det du leita etter". 

Institusjonar og butilbod

Seljord kommune har ein institusjon; Nesbukti pleie- og omsorgssenter.
Andre butilbod til eldre er Nestunet bukollektiv og Steinmoen bu- og servisesenter. Desse er omsorgsbustader med heildøgns pleie- og omsorg. 

I tillegg er det butilbod til personar med nedsett funksjonsevne; Heddelitunet