Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Institusjonar og butilbod

Seljord kommune har ein institusjon; Nesbukti pleie- og omsorgssenter.
Andre butilbod til eldre er Nestunet bukollektiv og Steinmoen bu- og servisesenter. Desse er omsorgsbustader med heildøgns pleie- og omsorg. 

I tillegg er det butilbod til personar med nedsett funksjonsevne; Heddelitunet