Seljord kommune har lyst ut stillinga som kommunedirektør. Stillinga er ledig frå januar 2024. Vi er interesserte i å kome i kontakt med potensielle søkarar til denne viktige stillinga i kommunen. 

Sjå heile annonsen her.