Nestunet dagsenter

Dagsenteret er eit tilbod til dei som har demenssjukdom, kognitiv svikt og andre eldre som har behov for å koma ut av eit isolert tilvære. Eit dagtilbod gjev deg moglegheit for å delta på ulike aktivitetar og eta måltid i eit sosialt fellesskap. Det kan og vera eit avlastningstilbod til pårørande.