Til første møtet tek du med deg:

  • lønsslipp og trygdeytingar dei tre siste månadene
  • sjølvmelding og skatteoppgjer
  • kopi av husleigekontrakt eller betalingsoversikt på bustadlån
  • kopi av krav om faste utgifter som forsikringar, straum, barnehage, SFO osb.
  • kopiar av ubetalte rekningar, krav frå inkassobyrå, gjeld, lån og kredittgjeld
  • utleggsbegjæring frå namsmannen, eventuelt innkalling til forliksrådet