Sjøormen

Sjøormen er ein sentral del av Seljord si kulturhistorie. Ein finn skriftlege kjelder heilt attende til 1700-talet. Mange "vettuge" og truverdige personar har sett "noko" dei ikkje kan forklare. "I 250 år, og truleg enda lenger, har folk hevda å ha sett eit stort og ormeliknande dyr i Seljordsvatnet. Den fyrste skriftlege omtala går tilbake til 1750. Då skulle Gunleik Andersson Verpe frå Bø ro eit flyttelass frå Ulvenes til Nes. Då han var midt ute på vatnet dukka det opp en sjøorm som gjekk til åtak på den eine av dei to pråmane hans og kvelvde han". 
Les heile beretninga til Petter Fjågesund her

 

Sjøormtårnet

Sjøormtårnet er ein del av kunstprosjektet ” Into the Landscape ” og er eit multifunksjonelt kunstverk i våtmark. Prosjektet blei knytt til myten om Sjøormen og blei starta i 2008. Tårnet blei opna i 2011. Tårnet er teikna av arkitektfirmaet Rintala Eggertsson, og har fått mykje internasjonal merksemd. Tårnet 17 meter høgt. Det har tre utkikksplattformar der ein kan speide etter sjøormen.