Det nasjonale rekrutteringsproframmet Menn i helse ynskjer å starte opp eit komprimert utdanningsløp for menn til helsefagarbeidar. Hensikta er å rekruttere fleire menn til stillingar innan helsevesenet. 

Menn i helse Vestfold og Telemark søker menn i alderen 25 til 55 år som ynskjer å starte på eit slikt utdanningsprogram. Les meir om tilbodet her