Dersom du har flytta til ein annan kommune og folkeregisteret ikkje har fått melding om flytting innan 30.juni, står du framleis i manntalet i kommunen du flytta frå.
Då kan du anten førehandsrøyste eller røyste på valdagen i kommunen der du står i manntalet.