Telemark Røde kors inviterer barn med funksjonsnedsetting til sommarleir på  Haraldvigen leirskule i Kristiansand 6. til 12. august 2023.