Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Dokumentasjon i byggesaker

Som søkjar i byggesaker er ein pliktig til å ha undersøkt ein del forhold kring området ein søker i. Det kan vera flaum/skredfare og andre natur og miljøforhold. Dette er opplysningar som tidlegare er vore litt vanskeleg tilgjengeleg for den vanlege søkjar, men områdeanalyse i e-torg løysinga vår gjev nå ein  forenkla oversikt på dette. Kommunen ynskjer at alle som leverer inn byggesaker/delingssaker bestiller ein slik forenkla analyse og legg denne ved byggesaken sin. Kommunen ynskjer å sette fokus på dette for å  kvalitetsheve byggesaksprosessen (saka blir meir opplyst) og ikkje minst for å kunne spare tid på sjølve handsaminga som vil gje kortare sakshandsamings tid.