Andre kontaktpersonar:

Einingsleiar for Open omsorg:
Sigrid Kleivi Berge, tlf. 35 05 84 09
Assisterande einingsleiar / demenskontakt:
Torunn Reinstaul, tlf. 95 89 10 03
Hjelpemiddel hørsel: Liv Boyesen, tlf. 35 05 84 00
Hjelpemiddel syn: Kari Synnøve Rue, tlf. 35 05 84 20
Hjelpemiddel bevegelse: Ragnhild Skrede, tlf. 35 06 52 50
Kreftomsorg: Anne Gry Tveito Særsland, tlf. 35 05 84 00

Kvardagsrehabilitering

Her kjem meir informasjon seinare

Velferdsteknologi

Her kjem meir informasjon seinare

Tekniske hjelpemidlar

Seljord kommune har eit lager av ymse hjelpemiddel til kortvarig utlån. Utlån blir formidla via heimetenestene

Dersom ein skal låne hjelpemiddel utover 3 månader, må ein søkje via kommunefysioterapeuten.