Andre kontaktpersonar:

Einingsleiar for Open omsorg:
Sigrid Kleivi Berge, tlf. 35 05 84 09
Assisterande einingsleiar / demenskontakt:
Torunn Reinstaul, tlf. 95 89 10 03
Hjelpemiddel hørsel: Liv Boyesen, tlf. 35 05 84 00
Hjelpemiddel syn: Kari Synnøve Rue, tlf. 35 05 84 20
Hjelpemiddel bevegelse: Ragnhild Skrede, tlf. 35 06 52 50
Kreftomsorg: Anne Gry Tveito Særsland, tlf. 35 05 84 00

Kvardagsrehabilitering

Her kjem meir informasjon seinare

Velferdsteknologi

Her kjem meir informasjon seinare

Tekniske hjelpemidlar

Seljord kommune har eit lager av ymse hjelpemiddel til kortvarig utlån. Utlån blir formidla via heimetenestene

Dersom ein skal låne hjelpemiddel utover 3 månader, må ein søkje via kommunefysioterapeuten.

Tannhelsetilbod for eldre, langtidssjuke og uføre i heimetenesta

Etter tannhelsetjenestelova har eldre, langtidssjuke og uføre som har eit regelmessig og oppsøkande helsetilbod i heimen frå kommunen si helsetenesteavdeling, rett til gratis tannbehandling.

Det er kommunen som er ansvarleg for at pasientar med ein slik rett, blir informert og eventuelt vist vidare til den offentlege tannhelsetenesta

Det knytter seg dessuten krav om at kommunens helsetilbud i hjemmet minimum må være ukentlig og ha en varighet på mer enn tre måneder.
Tjenesten gjelder ikke for brukere som kun har hjemmehjelp.

Dersom du oppfyller kravene har du også rett på taxi ved å betale en egenandel.