Smittesporing og registrering av positiv test

  • Dersom du er smitta, bør du sjølv informere nærkontaktane dine. Kommunen kan hjelpe deg ved behov.
  • Registrer positiv hurtigtest herhttps://pasient.remin.no/
  • Du kan registrere positiv sjølvtest hos kommunen  
  • Regjeringa tilrår at du òg registrerer test i appen Smittestopp

Telefonnummer til smittevernansvarleg lege/smittesporingsteamet i Seljord kommune:
90 56 00 11.

Til bruk for smittesporarar, ikkje publikumstelefon. For at andre lokale smittesporingsteam skal kunne kome i kontakt med smittesporingsteamet i Seljord.