SLT i Seljord er organisert slik:

  • Styringsgruppe (politiråd): formannskapet, politi og SLT-koordinator
  • Koordineringsgruppe/arbeidsgruppe: representantar frå helse, politi, skule, barnehage, NAV og SLT-koordinator.

SLT-koordinatoren er bindeleddet for dette samarbeidet, og skal koordinere samarbeidet mellom dei ulike nivåa og ressursgruppene