Opningstider for jordmorkontoret:

To dagar i veka kl 08.30-15.30. måndag, onsdag eller fredag.
Tilsett i jordmortenesta: Jordmor Mirjam Thorkildsen Schade.
Time hos jordmor kan du få ved å ringe jordmors kontor eller ved å ringe /sende SMS til jordmors mobiltelefon.
Du kan og ringe helsesenteret, tlf. 35 06 52 50.

Jordmorsamarbeidet i Vest-Telemark

Frå 1.1.2018 har jordmortenesta i kommunane Vinje, Seljord, Kviteseid og Fyresdal vore i eit interkomunalt jordmorsamarbeid: Jordmorsamarbeidet i Vest-Telemark. Saman dekkjer me oppfylgjing i svangerskapet, fylgjeteneste ved fødsel og oppfylging i barseltida.

Jordmorvakta i Seljord:

Jordmorvakta er eit bindeledd mellom kommunene og Sykehuset Telemark. Det er alltid ei jordmor på vakt.
Du kan ringe jordmorvakta i svangerskapet, ved fødsel og i barseltida. Dette kan t.d. gjelde blødning i svangerskapet, lite liv, vassavgong, rier, brystbetennelse eller andre spørsmål som ikkje kan vente. Ring alltid før du kjem i tilfelle jordmor er ute på oppdrag.
Viss du ikkje fåpr kontakt med jordmorvakta, ring sentralbordet ved Sykehuset Telemark, tlf. 350 03 500 eller direkte til fødeavdelinga, tlf. 350 04 764.
Jordmor i Tokke, Lise Skolås, er også ein av vaktjordmødrene på jordmorvakta.

Oppfylging hos jordmor på helsestasjon:

For oppfylging i svangerskapet tek du kontakt med jordmor på helsestasjonen i kommunen du bur i. Alle dei oppgjevne telefonnummera er til jordmødrene sin arbeidsmobil, og du vil få svar når jordmor er på jobb.
Avdelingsleiar for Jordmorsamarbeidet i Vest-Telemark er Helene Mølster Byggland.

  • Vinje kommune: Helene Mølster Byggland, mob. 40 90 77 97 Adresse: Vinje helsestasjon, Vinjevegen 192, Åmot
  • Seljord kommune, Mirjam Thorkildsen Schade, mob. 90 59 81 06
  • Kviteseid: Merete Kaste, mob. 90 59 46 51, Adresse: Kviteseid helsestasjon, Granlivegen 1 a, Kviteseid
  • Fyresdal kommune: Ågot Takle, mob. 90 40 18 57. Adresse: Fyresdal helsestasjon, Landstadvegen 35, Fyresdal
  • Jordmorvakta i Seljrd: Sissel Aardalen Brekke, mob. 99 40 18 60