Generelt om vaksinasjon

 • 11.3.21: Folkehelseinstituttet (FHI) har bestemt at vaksinering med AstraZeneca-vaksinen vert sett på vent. Les meir på Folkehelseinstituttets sider
 • Koronavaksinasjon er gratis og frivillig. Alle som kan ta vaksina blir anbefalt å ta den.
 • Val av vaksine: Du får tilbod om den typen koronavaksine som er tilgjengeleg. Før alle har fått tilbud om vaksine, kan du ikkje velge mellom ulike vaksinar. 
  Les meir på Folkehelseinstituttets sider
 • Kommunen ringer deg når det nærmar seg din tur. Du treng ikkje å ta kontakt med kommunen eller fastlegen for å registrere deg eller sette deg på venteliste. 
 • Kva tid du får tilbod er avhengig av om du tilhøyrer dei prioriterte gruppene eller ikkje, samt kor mykje vaksine kommunen får tildelt og når den kjem.
 • Ver merksom på at du ikkje skal oppgje konto- eller kredittkortnummer ved oppringinga. Kommunen vil berre spørre om fødseldato for å sikre seg at ein snakkar med rett person.
 • Seljord kommune fylgjer retningslinjene i det nasjonale vaksineprogrammet, som du kan lese her
 • Kven kan få koronavaksine og når? Gjeldande nasjonale prioriteringar finn du her

Status for vaksinasjon av ulike grupper

                                            

Gruppe

Alder

Vaksinestaus   

Merknadar

1

Bebuarar på sjukeheimen

Ferdigvaksinert

 

2

85 år og eldre                   

Ferdigvaksinert

 

3

75-84 år Ferdigvaksinert  

4

65-74 år og enkelte med høg risiko 18-64 år

Start i veke 15

96 dosar i veke 15 til folk frå gruppe fire + noko helsepersonell. I veke 16 er det varsla at vi får 78 vaksinedosar til kommunen.

5

55-64 år med underliggande sjukdom/tilstand

Ikkje vaksinert

 

6

45-54 år med underliggande sjukdom/tilstand

Ikkje avklara, 

 

7

18-44 år med underliggande sjukdom/tilstand

Ikkje avklara, 

 

8

Alder 55-64 år 

Ikkje avklara,

 

9

Alder 45-54 år 

Ikkje avklara,

 

10

Alder 18-44 år

Ikkje avklara,

 

Lokal informasjon

Du får beskjed når det er din tur - ikkje ring!
Du blir innkalla. Når kommunen får bekrefta at vaksine er på veg, sett vi av datoar og bestemmer kven som står for tur ut frå prioriterings-lista. Datoane blir annonsert så langt det er praktisk mogeleg. Vi legg også ut beskjed på Facebook. Det kan derfor vere lurt å følge kommunen på Facebook i tida framover.

Kort varsel:
Du må rekne med kort frist, 2-7 dagar, frå du får tilbod om vaksine til vaksinen skal settast.

Vaksinasjon blir gjennomført i det gamle REMA-bygget i sentrum.    

Prioritering

Seljord kommune følger den prioriteringa som regjeringa har lagt opp til. I utgangspunktet er det risikogruppene som blir prioritert fyrst, og deretter helsepersonell. Prioriteringa blir i utgangspunktet slik, men dette kan endre seg: 

Prioritering av dei ulike risikogruppene: 

 1. Bebuarar på sjukeheim 
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år og samtidig personar mellom 18 år og 64 år med sjukdomar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp 
 5. Alder 55-64 år med underliggande sjukdomar/tilstandar
 6. Alder 45-54 år med underliggande sjukdomar/tilstandar
 7. Alder 18-44 år med underliggande sjukdomar/tilstandar
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 

Detaljar og fullstendig liste over gjeldande nasjonale prioriteringar finn du her

Her finn du ei oversikt frå FHI over når vi forventar å kunne vaksinere ulike grupper mot covid-19.