Om varsling, status og prioriteringar for vaksinasjon i Seljord

 • Varsling om vaksinering av dose 1 og 2:
  Du får beskjed og innkalling på SMS frå ReMin når det er din tur til å få vaksine, normalt 7-10 dagar før vaksinedato. Du treng ikkje ringe!  Du må svare på innkallinga ved å logge inn på nettsida ved å bruke BankID, anten på mobil, med brikke eller med passord. Du må fylle ut eigenerklæring på førehand for dose 1. Eigenerklæringa fyller du ut digitalt når du svarar på innkallinga og etter at du har logga inn med BankID. Får du problem med dette, kan du ta kontakt.  
  Merk! Alle som skal inn til vaksinering med dose nr. 2 også får melding på telefon frå ReMin.
  Merk! Dersom du må avbestille timen du har fått til vaksinering, er det svært viktig at du ringer legekontoret og gjev beskjed. Ikkje avbestill timen i Remin. Vi får ikkje melding når avbestilling blir gjort i Remin, og vi mistar da moglegheiten til å gje den dosa til andre.
  Merk! Dersom du ikkje er heilt frisk når du blir kalla inn til vaksine, må du gi beksjed om dette og få endra timen. 
 • Plan for vaksinasjon; Vi held fram med å vaksiner alle som er fylt 12 år eller eldre med dose 1 . Det er dessverre ein del vaksne som ikkje har svara på vaksinemelding frå kommunen (ReMin) eller som har takka nei til vaksinering. Ynskjer du nå å bli vaksinert er det veldig flott, og du kan avtale tid ved å kontakte helsesenter på tlf. 35 06 52 50.
 • Dose 2: Alle som er 18 år og eldre som har fått dose 1, får 2. dose 6 veker etter 1. vaksinedose. Du blir tildelt ny tid for dose 2, og helsesenteret ber alle om å kome til tildelt/ avtalt time. Om timen ikkje passar deg, kan du kontakt helsesenteret, helst i god tid før vaksinedagen, for å avtale ny time.  Det er svært viktig at du meldar frå om du er forhindra frå å møte til din time for vaksinasjon.
 • Status etter veke 37:  2303 personar (79,4 %) er nå vaksinert med dose 1, og 1983 personar (68,4 %) er nå fullvaksinerte.
 • Vaksinasjon foregår i det gamle REMA-bygget i sentrum kvar torsdag frå kl 15.
 • I Seljord får alle vaksine frå Pfizer
 • Seljord kommune fylgjer retningslinjene i det nasjonale vaksineprogrammet, sjå FHI