Det er gjort vedtak i Samfunnsutvalet 8.6.22 og i kommunestyret 16.6.22. Dei som er berørt av vedtaket kan klage til Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark via Seljord kommune innan 3 veker.
Les heile saka under Planar og høyringar /høyringar