Øvingsleiinga har sendt ut denne meldinga:

Det planlegges å gjennomføre en større skogbrannøvelse i Seljord 20.april for beredskapsaktører som normalt sett vil være tilstede ved en reell skogbrannhendelse.

Øvelsen gjennomføres i tett samarbeid med Seljord kommune, Seljord brannvesen, Skien brann- og feievesen, Skogbranntropper i Telemark, Telemark sivilforsvarsdistrikt og Interkommunalt Utvalg mot Akutt Forurensning i Telemark (IUA-Telemark) med flere.

Øvelsen vil bli gjennomført ved plassen Brukås som tilhører Lønnestad gard, i nærområdet til Mælefjelltunellåpningen ved Europavei 134, ved Århusmoen i Seljord kommune. (Koordinat 59,51529°N 8,65857°Ø fra Norgeskart)

Det vil pågå forberedelser fra 09:00 den 19.04. På den praktiske øvingsdagen 20.april fra ca. kl. 07:00 – 17:00 vil det være stor aktivitet i øvingsområdet og langs med E 134 fra Mælefjelltunellen – Århusmoen, samt på private veier i nærområdet til øvelsesområdet. Dette har sammenheng med parkering for mannskaper, øvelsesforberedelser, påtenning av øvingsområdet, ATVkjøring ifm utkjøring/innhenting av materiell, annen nødvendig transport i forbindelse med øvelsen.

Det vil bli satt opp øvelsesskilt langs med E134, i begge retninger. Vegtrafikksentralen og Telemark politidistrikt er varslet om øvelsen. Telemark politidistrikt vil også delta i innsatsledelse.

Avhengig av værforhold/vindretning kan det bli noe røyknedslag i omkringliggende område. Vi ber derfor næringsdrivende, beboere og hytteeiere i nærhet til øvingsområdet være forberedt og eventuelt gjøre nødvendige tiltak innenfor nedbrenningstidsrommet 20.april fra ca. kl. 09:00 – 17.00.

Øvingsledelsen beklager at dette kan være til ulempe, men håper på forståelse for dette da slike øvelser er verdifulle for innsatsmannskapenes kvalitet og utvikling. 

Det vil også foregå stor aktivitet i luftrommet med flyging av skogbrannhelikopter og skogbrannfly. Økt trafikk i luftrommet og på veiene nær øvingsområdet kan påvirke oppmerksomheten til trafikanter som ferdes på aktuelle vegstrekning i øvingstidsrommet. Vi ber alle trafikanter om å være særskilt aktsomme og oppmerksomme av sikkerhetshensyn til øvingsmannskaper og øvrige trafikanter i nærhet til øvingsområdet.