Valnemnda i Seljord har gjort fylgjande framlegg til meddommarar og forslag til skjønsmedlemmar for perioden 2025 – 2028:

Vest-Telemark tingrett:

Trond Johnsen

Geir Olav Berge

Vidar Persson

Runar Kleiv

Torje Aasan

Terje Haugland

Rune Haugholmen

Habteab Tewelde Weldetimsae

Sondre Aasan

Ingunn Furuvald

Maria Groven

Gunhild Kaasa Dehli

Anne Gry Tveito Særsland

Marita Byggstøyl Dyrland

Gunhild Sundbø

Britt Mossing

Karin S Lauvstad

Parvin Molazem

 

Agder lagmannsrett:

Vidar Sudgarden

Helge Lundgren

Britt Mossing

Gunhild Sundbø

 

Jordskifteretten:

Svein Kjetil Lønnestad

Gunleik Mæland

John Olav Haugetuft

Torunn Raftevold Rue

Solveig Ullebust Hagen

Marianne Vadder

 

Skjønsmedlemmer:

Gunleik Mæland

Paul Windt

Svein Kjetil Lønnestad

Vidar Sudgarden

John Olav Haugetuft

Solveig Ullebust Hagen

Marianne Vadder

Gunn Marit Sandsdalen Lind

Torunn Raftevold Rue

 

Forslaget leggast med dette ut til alminneleg ettersyn i 2 veker. Ein kvar som har noko å innvende mot forslaget, oppfordrast om å melde dette til kommunen innan 22. Mai 2024.